Loading...
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 10)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 10)

 •   28/11/2016 04:12:06 AM
 •   Đã xem: 513
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 10), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 9

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 9

 •   28/11/2016 04:06:38 AM
 •   Đã xem: 574
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 9), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 8)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 8)

 •   28/11/2016 04:01:59 AM
 •   Đã xem: 581
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 8), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 7)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 7)

 •   28/11/2016 03:56:01 AM
 •   Đã xem: 617
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 7), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 6)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 6)

 •   28/11/2016 03:47:47 AM
 •   Đã xem: 655
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 5)

 •   28/11/2016 03:41:23 AM
 •   Đã xem: 476
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 4)

 •   27/11/2016 09:11:47 AM
 •   Đã xem: 624
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 3)

 •   27/11/2016 09:03:31 AM
 •   Đã xem: 531
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 2)

 •   27/11/2016 08:58:40 AM
 •   Đã xem: 442
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 1)

 •   27/11/2016 08:54:13 AM
 •   Đã xem: 1174
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 4)

 •   27/11/2016 08:22:50 AM
 •   Đã xem: 1145
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 3)

 •   27/11/2016 08:05:17 AM
 •   Đã xem: 639
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 3)

 •   27/11/2016 07:56:58 AM
 •   Đã xem: 486
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 2)

 •   25/11/2016 03:12:11 AM
 •   Đã xem: 712
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 2)

 •   25/11/2016 03:07:18 AM
 •   Đã xem: 1340
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 1)

 •   25/11/2016 03:02:40 AM
 •   Đã xem: 474
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 1), trường THPT Duy Tân.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 1), trường THPT Duy Tân.

 •   25/11/2016 02:55:47 AM
 •   Đã xem: 948
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 1), trường THPT Duy Tân, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...