Loading...
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 5)

 •   28/11/2016 03:41:23 AM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 4)

 •   27/11/2016 09:11:47 AM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 3)

 •   27/11/2016 09:03:31 AM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 2)

 •   27/11/2016 08:58:40 AM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 1)

 •   27/11/2016 08:54:13 AM
 •   Đã xem: 1040
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 4)

 •   27/11/2016 08:22:50 AM
 •   Đã xem: 932
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 3)

 •   27/11/2016 08:05:17 AM
 •   Đã xem: 504
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 3)

 •   27/11/2016 07:56:58 AM
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 2)

 •   25/11/2016 03:12:11 AM
 •   Đã xem: 585
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 2)

 •   25/11/2016 03:07:18 AM
 •   Đã xem: 1128
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 1)

 •   25/11/2016 03:02:40 AM
 •   Đã xem: 426
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 1), trường THPT Duy Tân.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 1), trường THPT Duy Tân.

 •   25/11/2016 02:55:47 AM
 •   Đã xem: 802
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 (Đề 1), trường THPT Duy Tân, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 5)

 •   25/11/2016 02:45:16 AM
 •   Đã xem: 469
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 4)

 •   25/11/2016 02:39:19 AM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 3)

 •   25/11/2016 02:31:12 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 2)

 •   25/11/2016 02:19:29 AM
 •   Đã xem: 387
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 1)

 •   25/11/2016 02:00:56 AM
 •   Đã xem: 1542
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...