Loading...
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 13)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 13)

 •   28/11/2016 08:32:02 AM
 •   Đã xem: 480
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 13), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 12)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 12)

 •   28/11/2016 08:30:38 AM
 •   Đã xem: 482
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 12), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 11)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 11)

 •   28/11/2016 08:29:13 AM
 •   Đã xem: 504
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 11), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 10)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 10)

 •   28/11/2016 08:27:49 AM
 •   Đã xem: 331
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 10), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 9)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 9)

 •   28/11/2016 08:26:29 AM
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 9), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 8)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 8)

 •   28/11/2016 08:25:05 AM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 8), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 7)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 7)

 •   28/11/2016 08:23:07 AM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 7), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 6)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 6)

 •   28/11/2016 08:20:43 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 5)

 •   28/11/2016 08:19:19 AM
 •   Đã xem: 538
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 4)

 •   28/11/2016 08:17:54 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 3)

 •   28/11/2016 08:16:27 AM
 •   Đã xem: 405
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 2)

 •   28/11/2016 08:15:08 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 1)

 •   28/11/2016 08:12:57 AM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 5)

 •   28/11/2016 07:00:11 AM
 •   Đã xem: 493
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 14)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 14)

 •   28/11/2016 06:56:31 AM
 •   Đã xem: 642
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 14), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 13)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 13)

 •   28/11/2016 06:44:20 AM
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 13), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 12)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 12)

 •   28/11/2016 06:39:40 AM
 •   Đã xem: 504
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 (Đề 12), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...