Loading...

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 chương 2 - Đề 1 (Có đáp án)

Chủ nhật - 09/09/2018 08:42

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 chương 2 - Đề 1 (Có đáp án)

Loading...

Bài 1. (3 điểm) Tính:

a) -7129 + 1478 + 7129 + (-1479)

b) | -5 | . (-7) + 4 . (-9)

c) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2009 – 2010 + 2011

Bài 2. (3 điểm) Tìm x ∈ Z, biết:

a) x + 5 = -2 + 11

b) -3x = -5 + 29

c) | x | - 9 = -2 + 17

d) | x – 9 | = -2 + 17

Bài 3. (2 điểm)

Tìm x, biết: | x + 19 | + | x + 5 | + | x + 2011 | = 4x

Bài 4. (2 điểm) Tìm các số nguyên n sao cho:

a) n – 1 là ước của 15

b) 2n – 1 chia hết cho n – 3

Đáp áni

Bài 1.

a) -7129 + 1478 + 7129 + ( -1479 )

= ( -7129 + 7129 ) + ( -1479 + 1478 )

= 0 + (-1) = -1

b) | -5 | . (-7) + 4 . (-9)

= 5 . (-7) + (-36)

= -35 + (-36) = -71

c) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2009 – 2010 + 2011

= 1 + ( -2 + 3 ) + ( -4 + 5 ) + … + ( -2010 + 2011 )

= 1 + 1 + 1+ … + 1 ( 1006 số hạng ) = 1006

Bài 2.

a) x = 4

b) x = -8

c) | x | - 9 = -2 + 17

| x | = 15 + 9

| x | = 24

x = 24 hoặc x = -24

d) |x – 9| = -2 + 17

|x – 9| = 15

x – 9 = 15 hoặc x – 9 = -15

x = 24 hoặc x = -6

Bài 3.

Vế trái là tổng của các giá trị tuyệt đối nên là số không âm, do đó :

4x ≥ 0 hay x ≥ 0. Nên: x + 19 > 0, x + 5 > 0, x + 2011 > 0

Ta có: x + 19 + x + 5 + x + 2011 = 4x

3x + 2035 = 4x → x = 2035 (thích hợp)

Bài 4.

a) n – 1 là ước của 15

n – 1 ∈ { 1; -1; 3; -3; 5; -5; 15; -15 }

n ∈ { 2; 0; 4; -2; 6; -4; 16; -14 }

b) Ta có: 2n – 1 = 2n – 6 + 5 = 2(n – 3) + 5 chia hết cho n – 3

Do đó: 5 chia hết cho n – 3. Nên n – 3 là ước của 5

n – 3 ∈ {1; -1; 5; -5}

n ∈ {4; 2; 8; -2}

Loading...

 
 Từ khóa: kiểm tra
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 6

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN