Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 - 2021 (Đề 2)

Thứ hai - 02/11/2020 07:31

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 - 2021, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:
Bài 1: Trong các số dưới đây chữ số 7 trong số nào có giá trị là 7000: (0,5điểm)
A. 57 312         
B. 71 608    
C. 570 064  
D. 56 738

Bài 2: Cách đọc: “Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm linh tám”. Đúng với số nào ?: (0,5điểm)
A. 35 462 2        
B. 35 462 280   
C. 35 460 208
D. 35 462 008

Bài 3: Số lớn nhất trong các số 79 217;  79 257;  79 381; 79 831: (0,5 điểm)
A. 79 217     
B. 79 257
C. 79 831    
D. 79 381 

Bài 4: Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: (0,5điểm)
A. 128; 276; 762; 549
B. 128; 276; 549; 762
C. 762; 549; 276; 128
D. 276; 549; 762; 128

Bài 5: Cho 2m 7cm = ..................... cm.   Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (0,5điểm)
A. 27  
B. 270     
C. 207    
D. 2007 

Bài 6: 3 tấn 72 kg = ............kg. (0,5điểm)
A. 30070    
B. 30700    
C. 3072    
D. 3070

Bài 7: Giá trị của biểu thức 25 + 9 + 5 là: (0,5 điểm)
A. 29    
B. 59    
C. 39    
D. 49

Bài 8: Đặt tính rồi tính. (1 điểm)
a)    465218  + 342905
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
b) 839084  –  46937     
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Bài 9: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:   (1 điểm)
            
a) MN vuông góc với NP.
..............................................................................

b) MN vuông góc với MQ.
..............................................................................

c) MQ vuông góc với QP.
..............................................................................

Bài 10: Trong hình  bên có: (1điểm) 

Bài 11: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được hơn giờ thứ nhất 8 km, giờ thứ ba chạy được 32  km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ? (1,5điểm) 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Bài 12: 2 bạn có 60 cái kẹo, nếu hà cho Lê 2 cái thì số kẹo của Hà gấp 2 lần Lê. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?( 2 điểm)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Bài 13: Cành trên có 12 con chim, cành dưới có gấp đôi cành trên, Hỏi cả 2 cành có bao nhiêu con chim?( 1 điểm)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
 

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN “TOÁN” LỚP 4

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm
Câu 1: A
Câu 2: A
Câu 3: C
Câu 4: B
Câu 5: C
Câu 6: D
Câu 7: C

Bài 8: Tính: (1 điểm) 

        
Bài 9: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:   (1,5điểm)                            
a) MN vuông góc với NP.              S                
b) MN vuông góc với MQ.             Đ                 
c) MQ vuông góc với QP.              Đ              

Bài 10: Trong hình  bên có: (2điểm) 
(4) góc nhọn         
(2) góc vuông            
(1) góc tù      
(1) góc bẹt

Bài 11:  Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba chạy được 53 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ? (2 điểm)
Bài giải
Cả ba giờ ô tô đó chạy được là:
40 + 48 + 53 = 141 (km)
Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được là:
141 : 3 = 47 (km)
Đáp số: 47 km.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây