Loading...

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Thứ hai - 08/10/2018 08:18

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...

Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng trong các câu 1, 2, 3

Câu 1 (1 điểm):

a) Chữ số 4 trong số 7249618 chỉ:

A. 40000

B. 4000

C. 400

D. 400000

b) Năm 1984 thuộc thế kỉ:

A. XVIII

B. XIX

C. XX

D. XVII

Câu 2 (1 điểm):

a) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 5tấn 85kg =......................kg

A. 585

B. 5850

C. 5085

D. 5805

b) Số trung bình cộng của các số: 20; 35; 37; 65 và 73

A. 40

B. 42

C. 44

D. 46

Câu 3 (1 điểm): Những phát biểu nào dưới đây em cho là đúng.

A. Góc bẹt nhỏ hơn góc tù.

B. Góc tù lớn hơn góc vuông.

C. Góc nhọn nhỏ hơn góc bẹt.

D. Góc nhọn lớn hơn góc vuông.

Câu 4: (2 điểm) Đặt tính và tính.

56897 + 28896

586 x 6

78652 – 4689

726 : 6

Câu 5 (1 điểm):

a) Ghi lại cách đọc các số sau:

489765: ………………….……………………………………………..………………

6015605: ………………………………………………………………………………

b) Viết các số sau:

Bốn mươi hai triệu sáu trăm linh ba nghìn bảy trăm bốn mươi ba: ……….………….

Ba trăm bốn mươi bốn triệu không trăm mười bảy nghìn hai trăm linh năm:…………..…

Câu 6 (1 điểm): Tính giá trị biểu thức m - 187 + n, với m = 348 và n =156

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7 (1 điểm): Một mảnh đất trồng rau hình vuông có chu vi 240m. Tính cạnh và diện tích mảnh đất đó.

Em hãy viết kết quả thích hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu trả lời sau:

Cạnh mảnh đất trồng rau hình vuông là…………………………….……………

Diện tích mảnh đất trồng rau hình vuông là………………………………………

Câu 8 (1 điểm): Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 72 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 18 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9 (1 điểm): Hai số có tổng là số lớn nhất có hai chữ số, biết số thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số. Tìm số thứ hai.

ĐÁP ÁN

Câu 1, 2 (mỗi câu 1 điểm): Khoanh đúng mỗi ý cho 0,5 điểm

Câu 3 (1 điểm): Khoanh đúng mỗi chữ cái B hoặc C cho 0,5 điểm

Câu 4: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng của mỗi phép tính cho 0,5 điểm

Câu 5: (1 điểm) Ghi lại đúng cách đọc hoặc viết đúng mỗi số cho 0,25 điểm

Câu 6: (1 điểm)

- Thay đúng m, n vào biểu thức được 0,5 điểm

- Tính đúng mỗi phép tính cộng hoặc trừ cho 0,25 điểm. Nếu HS làm gộp cả 2 phép tính thì không cho điểm.

Câu 7: (1 điểm) Viết đúng kết quả (gồm số và tên đơn vị) vào mỗi câu trả lời được 0,5 điểm. Nếu HS không viết đơn vị hoặc đơn vị sai trừ 0,25 điểm/đơn vị.

Câu 8: (1 điểm)

- Trả lời và tính đúng số thóc thu trên mỗi thửa ruộng được 0,5 điểm

Câu 9: (1 điểm)

- Nêu được số lớn nhất hoặc nhỏ nhất có 2 chữ số được 0,25 điểm

- Tìm đúng số thứ hai được 0,5 điểm

Chú ý câu 8, 9:

- Thiếu đáp số hoặc đáp số sai trừ 0,25đ/bài

- Tên đơn vị sai hoặc thiếu tên đơn vị trừ 0,25đ/bài

- Thiếu dấu ngoặc đơn tên đơn vị kết quả phép tính trừ 0,125đ/bài

- Lời giải không phù hợp với phép tính không cho điểm

- Lời giải phù hợp với phép tính nhưng kết quả phép tính sai thì cho nửa số điểm phép tính đó và không chấm tiếp phần sau nếu có liên quan.

- Phép tính đúng nhưng lời giải sai thì không cho điểm bước giải đó và chấm tiếp phần giải sau

Chú ý:

- Mỗi câu làm bẩn gạch xóa trừ 0,125đ

- Các cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa

- Cách làm tròn điểm toàn bài như sau: Điểm lẻ từ 0,5 trở lên làm tròn thành 1; dưới 0,5 bỏ.

Loading...
 

 
 Từ khóa: năm học, học kỳ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 4

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN