Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 - 2020 - Đề 7

Chủ nhật - 21/06/2020 05:07

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 - 2020, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Câu 1: (1 điểm): Khoanh vào trước kết quả đúng nhất:
a) Số liền trước số 525 là: 
A. 526        
B. 400    
C. 524    
D. 600
b) Giá trị của số 2 trong số 525 là:
A. 25        
B. 200    
C. 52    
D. 20
Câu 2: (1 điểm) Viết (theo mẫu):
Viết số Đọc số
105 Một trăm linh năm
429  
  Chín trăm bốn mươi lăm
   
Câu 3: (1 điểm)  Cho hình tứ giác như hình vẽ    

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.                        
Bài giải:
                     
Câu 4: (1 điểm)  
a)  Điền dấu >;<; =?
735 ..... 739
927 ..... 900 + 27    
b) Đặt tính rồi tính:
45 + 37                986 - 264 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Câu 5:  (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm .....:
Có 60kg gạo chia đều vào 3 bao. Mỗi bao có:
A. 20 kg gạo .........            B. 2 kg gạo    ..........
Câu 6: (1 điểm): Tính
a) 3 x 6 + 5 = ………………………            
                   = ………………………
b) 4 x 5 : 2 =……………………….    
                  = ………………………
Câu 7: (1 điểm)  Cho bảng ô bên. Hãy điền số thích hợp vào ô trống sao cho tổng các số ở các hàng ngang, cột dọc, đ¬ường chéo đều bằng 27.

Câu 8: (1 điểm)  Bé Tâm cao 1m. Bé Thanh thấp hơn bé Tâm 3cm. Hỏi bé Thanh cao bao nhiêu?                        
Bài giải:                                     
                                                                
Câu 9: (1 điểm) Số? Trong hình bên: 

a) Có ….. hình tam giác.
b) Có ….. hình chữ nhật.

Câu 10: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 95; 100; 105; ……                                      
b) 254; 244; 234; ……
 
- Hết-

ĐÁP ÁN TOÁN CUỐI HKII- LỚP 2
Câu 1: 1 điểm
a) C (0,5 điểm);
b) D (0,5 điểm).

Câu 2: Mỗi ô viết đúng 0,5 điểm
429: Bốn trăm hai mươi chín
945: Chín trăm bốn mươi lăm

Câu 3: 1 điểm
Chu hình tứ giác ABCD là: (0,25 điểm)
3 + 4 + 6 + 2 = 15 (cm) (0,5 điểm)
Đáp số: 15 cm (0,25 điểm)

Câu 4: 1 điểm
a) 0,5 điểm 
735 < 739 (0,25 điểm)    
927 = 900 + 27 (0,25 điểm)
b) 0,5 điểm  

Câu 5: 1 điểm
a) Đ (0,5 điểm);
b) S (0,5 điểm).

Câu 6: 1 điểm
a)    3 x 6 + 5 = 18 + 5 (0,25 điểm)        
                      = 23 (0,25 điểm)                                  
b) 4 x 5 : 2 = 20 : 2 (0,25 điểm)
                  = 10  (0,25 điểm)

Câu 7: 1 điểm
Mỗi ô điền đúng : 0,25 điểm

Câu 8: 1 điểm
1m = 100cm (0,25 điểm)
Chiều cao bé Thanh là: (0,25 điểm)
100 – 3 = 97 (cm) (0,25 điểm)
Đáp số: 97 cm (0,25 điểm)

Câu 9: 1 điểm    
a) Có 7 hình tam giác (0,5 điểm) 
b) Có 3 hình chữ nhật (0,5 điểm)

Câu 10: 1 điểm
a) 110 (0,5 điểm) 
b) 224 (0,5 điểm)

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây