Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020

Chủ nhật - 21/06/2020 21:38

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

I . PHẦN TRẮC NGHIỆM : 
Hãy khoanh vào chữ trước đáp án đúng:
Câu 1 : ( 1 điểm )                                                               
a. Giá trị của chữ số 9 trong số 49786 là :
A. 90000    
B. 9000    
C. 900
b. Số 38 nghìn và 4 đơn vị viết là :
A. 38004    
B. 38040    
C. 38400
                    
Câu 2 :( 1 điểm )                                                               
a. Ngày 28 tháng 4 của năm 2017 là ngày thứ hai thì ngày 2 tháng 5 là :
A. Thứ năm    
B. Thứ sáu    
C. Thứ bảy
b. Bước chân em dài khoảng:
A. 3m     
B. 3dm     
C. 3cm 

Câu 3: ( 1 điểm )                                                                    
a. 4 m 2 cm = ............
A. 42 cm    
B. 420 cm    
C. 402 cm
b. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 9m 6cm = ………..cm là
A. 96 cm    
B. 906    
C. 960

Câu 4 : Mua 2 quyển vở giá 15000 đồng . Hỏi mua 3 quyển vở như thế phải trả bao nhiêu tiền ?  ( 1 điểm )       
A. 45000 đồng    
B. 22500 đồng    
C. 7500 đồng
                                  
Câu 5: ( 1 điểm )                                                               
a) Kết quả của phép tính: 154 x3 = ?
A. 462     
B. 362     
C. 452 
b) X  x 4 = 2016 . Giá trị của X là:
A. 54    
B. 504    
C. 5004

Câu 6 :    ( 1 điểm )                                                               
a) Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là .....................
b) Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là ...................

Câu 7 :  Viết số thích hợp vào chỗ chấm : ( 1 điểm )                                                               
Hình vẽ bên có : 
 
 
a) .......... góc vuông
b) .......... góc không vuông

PHẦN 2: TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 8 : Đặt tính rồi tính :  ( 1 điểm )                                                               
a) 65281 + 12809         b) 50245 - 23728       c) 20321 x 4           d) 96726 : 6
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
.........................................................................................................................                                                            
Câu 9 : Một hình chữ nhật có chiều dài 16 cm , chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó ?  ( 1 điểm )
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
Câu 10 : Một phép chia có dư. Có số chia bằng 6, thương bằng 2013 và số dư là số lớn nhất . ( 1 điểm )                                                               
Số dư của phép chia đó là:..................
Số bị chia trong phép chia đó là: .......................
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI KÌ 2
LỚP BA /2
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
a b a b a b a b a b a b
B A B B C B B A B 1023 98765 4 4

PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu 8: ( mỗi phép tính đúng 0,25 điểm)
a) 65281 + 12809                     b) 50245 - 23728           c) 20321 x 4       d) 96726 : 6

Câu 9:                                                
Bài giải
Chiều rộng hình chữ nhật là: (0,125)
16  : 4 = 4 ( cm)   ( 0,25)
Diện tích hình chữ nhật là: ( 0,125)
16 x 4 = 84 (cm2) ( 0,25)
              Đáp số: 84 cm2   ( 0,25)

Câu 10: a)  5   ( 0,5 điểm)
              b) 12083  ( 0,5 điểm)

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây