© Copyright Sách Giải.com

Giải Sách bài tập Toán 6 chương 1 bài 1: Ba điểm thẳng hàng

Thứ năm - 10/10/2019 08:44

Hướng dẫn giải chi tiết: Sách bài tập Toán 6 chương 1 bài 1: Ba điểm thẳng hàng

Loading...
5. Với ba điểm A, B, C như hình dưới thì có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại không?
giai sbt toan 6 phan hinh hoc bai 1 chuong 1 cau 3
Giải:
Vì ba điểm A, B, C như trong hình vẽ không thẳng hàng nên không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

6. Xem hình sau và đọc tên điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
giai sbt toan 6 phan hinh hoc bai 1 cau 6

Giải:
Điểm M nằm giữa hai điểm B và C.
Điểm I nằm giữa hai điểm B và N.
Điểm I nằm giữa hai điểm A và M.
Điểm N nằm giữa hai điểm A và C.

7. Xem hình bên dưới. Hãy đọc tên:
giai sbt toan 6 phan hinh hoc bai 1 cau 6 da

a. Một số bộ ba điểm thẳng hàng.
b. Các bộ bốn điểm thẳng hàng.
Giải:
a. Một số bộ ba điểm thẳng hàng: A, H, E; B, K, G; C, I, D; A, I, G; B, H D; C, K, E,...
b. Các bộ bốn điểm thẳng hàng: O, H, I, K; O, A, B, C; O, D, E, G.

8. Vẽ ba điểm M, N, P thẳng hàng sao cho:
a. N, P nằm cùng phía đối với M
b. M, P nằm khác phía đối với N
c. M nằm giữa N và P.
Giải:
giai sbt toan 6 phan hinh hoc bai 1 cau 8
a. N, P nằm cùng phía đối với M: trường hợp a, b, d, e.
b. M, P nằm khác phía đối với N: trường hợp a, e.
c. M nằm giữa N và P: trường hợp c, f.

9. Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Có mấy trường hợp hình vẽ?
Giải:
Có hai trường hợp hình vẽ như hình dưới:
giai sbt toan 6 phan hinh hoc bai 1 cau 9

10. Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho:
a. Điểm A không nằm giữa điểm B và C
b. Điểm A nằm giữa điểm B và C.
Giải:

giai sbt toan 6 phan hinh hoc bai 1 cau 10

11.a. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng thì có mấy trường hợp hình vẽ?
b. Trong mỗi trường hợp, có mấy điểm nằm giữa hai điểm còn lại?
c. Hãy nói cách vẽ ba điểm không thẳng hàng.
Giải:
a. Có 6 trường hợp hình vẽ.
giai sbt toan 6 phan hinh hoc bai 1 cau 11

b. Trong mỗi trường hợp, có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
c. Vẽ đường thẳng x bất kì, lấy hai điểm A và B thuộc đường thẳng x và điểm C không thuộc đường thẳng x (hình dưới).
giai sbt toan 6 phan hinh hoc bai 1 cau 11c

12. Xem hình bên, hãy đọc tên:
giai sbt toan 6 phan hinh hoc bai 1 cau 12

a. Điểm nằm giữa hai điểm M, P
b. Điểm nằm giữa hai điểm M, Q
c. Điểm nằm giữa hai điểm N, P
Giải:
a. Điểm N nằm giữa hai điểm M, p.
b. Điểm N và P nằm giữa hai điểm M, Q.
c. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm N, P.

13. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a. Điểm K nằm giữa G, H và điểm H nằm giữa G, K
b. Điểm H nằm giữa G, K và điểm H nằm giữa K, G
c. Điểm G nằm giữa K, H và điểm H không nằm giữa G, K.
Hướng dẫn: Vẽ hình, quan sát rồi trả lời.
Giải:
a. Sai
b. Đúng
c. Đúng
Bản quyền bài viết thuộc về Sachgiai.com. Ghi nguồn Sách giải.com khi đăng lại bài viết này.
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây