Loading...
Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

 •   20/01/2018 02:28:49 PM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm

 •   20/01/2018 02:28:12 PM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 •   20/01/2018 02:27:16 PM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm

 •   20/01/2018 02:26:18 PM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống

 •   20/01/2018 02:25:02 PM
 •   Đã xem: 502
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

 •   20/01/2018 02:22:48 PM
 •   Đã xem: 879
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 39: Ôn tập chương 2

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 39: Ôn tập chương 2

 •   20/01/2018 02:21:03 PM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 39: Ôn tập chương 2

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh

 •   20/01/2018 02:18:40 PM
 •   Đã xem: 352
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi

 •   20/01/2018 02:16:40 PM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 36: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do virut

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 36: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do virut

 •   20/01/2018 02:15:16 PM
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 36: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do virut

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi

 •   20/01/2018 02:14:19 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

 •   20/01/2018 02:12:56 PM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

 •   20/01/2018 02:10:49 PM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 32: Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 32: Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá

 •   20/01/2018 02:09:26 PM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 32: Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

 •   20/01/2018 02:08:38 PM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 30: Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 30: Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi

 •   20/01/2018 02:06:54 PM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 30: Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

 •   20/01/2018 02:06:14 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN