© Copyright Sách Giải.com

Địa lí 9 bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Thứ tư - 16/10/2019 13:31

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi sách giáo khoa và bài tập trắc nghiệm Địa lí 9 bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Loading...
A. CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI
I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới
Câu hỏi: Hãy nêu các đặc điểm phát triển của nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới.
Trả lời:
Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới trải qua nhiều giai đoạn phát triển, gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước.
Từ Cách mạng tháng Tám 1945 - 1954, miền Bắc vừa xây dựng đất nước vừa kháng chiến chống Pháp.
Tư 1954 đến 1975, miền Bắc xây dựng XHCN, vừa chi viện cho miền Nam.
Từ 1976 đến 1986, nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài, lạm phát cao, sản xuất bị đình trệ.

II. Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới
1. Sự chuyển dịch cơ cấu nền kinh tê
Câu hỏi: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thể hiện ở các mặt nào?
Trả lời:
Thê hiện: Cơ cấu ngành, lãnh thổ, cơ cấu thành phần kinh tế.

Câu hỏi: Dựa vào hình 6.1 (SGK trang 20), hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ ở nhưng khu vực nào?
Biểu đồ chuyển dịch cơ cấu GDP từ năm 1991 đến năm 2002
Hình 6.1. Biểu đồ chuyển dịch cơ cấu GDP từ năm 1991 đến năm 2002
Trả lời:
Thể hiện ở các khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp xây đựng và dịch vụ.
- Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp: Từ 1991 đến 2002: giảm liên tục, thấp hơn dịch vụ và công nghiệp xây dựng (40% xuống còn 20%).
- Nền kinh tế chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường, từ một nước nông nghiệp chuyển sang nước công nghiệp.
- Khu vực công nghiệp xây dựng tăng nhanh từ 25% (1991) lên gần 40% (2002), chứng tỏ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang tiến triển.
- Khu vực dịch vụ tăng khá nhanh, từ dưới 25% (1991) lên gần 40% (2002).
- Do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính khu vực vào cuối năm 1997 nên các hoạt động kinh tế đối ngoại tăng trưởng chậm. 

Câu hỏi: Dựa vào hình 6.2: “Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm” (SGK trang 21), hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng diêm. Kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển.
Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm
Hình 6.2. Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm
Trả lời:
Gồm 7 vùng kinh tế: trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.
Phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm: gồm có 3 vùng: Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam (hình 6.2).
Các vùng kinh tế trọng điểm tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội và các vùng kinh tế lân cận.
Vùng kinh tế giáp biển: Tây Nguyên
Các vùng kinh tế không giáp biển: 6 vùng.
2. Những thành tựu và thách thức
Câu hỏi: Hãy nêu những thành tựu về kinh tế của nước ta và những thách thức, khó khăn cần vượt qua.
Trả lời:
- Thành tựu:
+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối vững chắc.
+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.
+ Sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa hướng ra xuất khẩu, thúc đẩy sự phát triển ngoại thương và thu hút đầu tư nước ngoài.
+ Hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.
- Khó khăn:
+ Sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.
+ Vấn đề việc làm còn nhiều bức xúc, gay gắt.
+ Môi trường bị ô nhiễm.

Câu hỏi: Vẽ biểu đồ hình tròn, dựa vào bảng số liệu SGK trang 23.
- Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế năm 2002.
- Nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế.
Trả lời:
- Vẽ một hình tròn thể hiện 5 thành phần kinh tế, có ghi chú kí hiệu.
- Nhận xét:
Cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế nước ta đa dạng. Thành phần kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng lớn.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới:
A. Khủng hoảng kéo dài.
B. Lạm phát cao.
C. Mức tăng trưởng kinh tế thấp.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Trả lời:
Đáp án: D

Câu 2: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta thể hiện chủ yếu ở các mặt nào?
A. Cơ cấu ngành.
B. Cơ cấu lãnh thổ.
C. Cơ cấu thành phần kinh tế.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Trả lời:
Đáp án: D

Câu 3: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở nước ta thể hiện:
A. Giảm tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.
B. Tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Trả lời:
Đáp án: C

Câu 4: Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ là hình thành:
A. Các vùng chuyên canh trong nông nghiệp.
B. Các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ.
C. Tạo nên các vùng kinh tế phát triển, năng động.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Trả lời:
Đáp án: D

Câu 5: Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế là:
A. Từ khu vực kinh tế Nhà nước, tập thể sang kinh tế nhiều thành phần.
B. Từ khu vực kinh tế tập thể sang khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
C. Từ khu vực kinh tế tập thể sang khu vực kinh tế tư nhân.
D. Cả A, B, C đều sai.
Trả lời:
Đáp án: A

Câu 6: Dựa vào hình 6.2, (SGK trang 21) cho biết nước ta có mấy vùng kinh tế?
A. 3 vùng.
B. 5 vùng.
C. 7 vùng.
D. 9 vùng.
Trả lời:
Đáp án: C

Câu 7: Các vùng kinh tế nào sau đây không giáp biển?
A. Bắc Trung Bộ.
B. Đồng bàng sông Hồng.
C. Tây Nguyên.
D. Dông Nam Bộ.
Trả lời:
Đáp án: C

Câu 8: Dựa vào biểu đồ hình 6.2, cho biết nước ta có mấy vùng kinh tế?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Trả lời:
Đáp án: B

Câu 9: Nền kinh tế nước ta hiện nay đã đạt được những thành tựu đáng kể gì?
A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vững chắc.
B. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.
C. Hội nhập với nền kinh tế khu vực và toàn cầu.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Trả lời:
Đáp án: D

Câu 10: Dựa vào hình 6.1, cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế năm 2002, thành phần kinh tế chiếm tỉ trọng lớn là:
A. Kinh tế tư nhân.
B. Kinh tế tập thể.
C. Kinh tế Nhà nước.
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Trả lời:
Đáp án: C
Bản quyền bài viết thuộc về Sachgiai.com. Ghi nguồn Sách giải.com khi đăng lại bài viết này.
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây