Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2022 - 2023

Thứ bảy - 17/12/2022 03:01
Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2022 - 2023.

I. TRẮC NGHIỆM

1. Đầu máy xe lửa hơi nước ở Anh được phát minh năm nào?
A. 1902.          
B. 1802.            
C. 1702.        
D. 1690.

2.  Máy móc đầu tiên xuất hiện ở:
A. Anh.         
B. Mĩ.                 
C. Đức.          
D. Pháp.

3. Đâu không phải là ý nghĩa của các phát minh khoa học tự nhiên đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII-XIX?
A. Tấn công vào các giáo lý thần học.           
B. Giải thích rõ quy luật vận động của thế giới.
C. Thúc đẩy sự phát triển của khoa học xã hội và văn học nghệ thuật.
D. Vạch trần bộ mặt thật của xã hội tư bản.

4. Nhà bác học Puôc-kin-giơ (Séc) là đã khám phá ra bí mật gì của sinh vật
A. thuyết vạn vật hấp dẫn.                                                    
B. định luật bảo toàn vật chất và năng lượng.
C. sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật. 
D. thuyết tiến hoá và di truyền.

5. Đầu máy xe lửa đầu tiên chạy bằng hơi nước được chế tạo ở đâu?
A. Anh.   
B. Pháp.      
C. Đức.         
D. Mĩ.

6. Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế kỉ XIX là gì?
A. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, tăng hiệu quả làm đất và năng suất cây trồng.
B. Áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
C. Áp dụng phương pháp canh tác mới.
D. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

7.  Thành tựu cơ bản nhất trong nền công nghiệp cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?
A. Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.         
B. Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời.
C. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.   
D. Phát triển nghề khai thác mở.

8. Máy điện tín được phát minh ở
A. Nga và Mỹ.        
B. Anh, Đức.      
C. Anh, Mĩ.          
D. Nga, Pháp.

9. Thành tựu cơ bản nhất trong nền công nghiệp cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?
A. Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.        
B. Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời.
C. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.  
D. Phát triển nghề khai thác mở.

10. Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?
A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.
B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.
C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.
D. Là cơ sở kỹ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.

11. Ngành công nghiệp phát triển nhất của Mỹ trong thập niên 20 là gì?
A. Sản xuất ô tô.        
B. Dầu lửa.         
C. Thép.                
D. Than.

12. Người da đen ở Mỹ phải đối mặt với nạn gì?
A. Thất nghiệp.    
B. Phân biệt chủng tộc.    
C. Bất công xã hội.    
D. Thất nghiệp và bất công xã hội.

13. Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?
A. Thực hiện chính sách mới.          
B. Giải quyết nạn thất nghiệp.
C. Tổ chức lại sản xuất.                   
D. Phục hưng công nghiệp.

14. Tác động của chính sách mới đối với chế độ chính trị nước Mỹ là gì?
A. Duy trì chế độ dân chủ.             
B. Giải quyết nạn thất nghiệp.
C. Tạo thêm nhiều việc làm.          
D. Xoa dịu mâu thuẫn xã hội.

15. Thời kì hoàng kim nhất của nền kinh tế Mỹ vào khoảng thời gian nào?
A. Thập niên 40 của thế kỉ XX.                       
B. Thập niên 20 của thế kỉ XX.
C. Thập niên 30 của thế kỉ XX.                       
D. Thập niên 10 của thế kỉ XX.

16. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Mỹ thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh thế giới thứ nhất.
B. Đất nước không chiến tranh , tình hình xã hội ổn định.
C. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lý.
D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân.

17. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ đạt đỉnh cao nhất vào năm nào?
A. 1929        
B. 1932            
C. 1931     
D. 1930

18.  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mỹ bắt đầu từ ngành nào?
A. Nông nghiệp            
B. Công nghiệp     
C. Tài chính ngân hàng        
D. Năng lượng

19. Bí quyết thành công của chính sách mới là gì?
A. Giải quyết nạn thất nghiệp.               
B. Đạo luật về ngân hàng
C. Đạo luật phục hưng công nghiệp     
D. Nhà nước can thiệp vào đời sống kinh tế.

20. Người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử tổng thống 4 nhiệm kì liên tiếp là
A. G. Oa-sinh-tơn.        
B. Ph. Ru-dơ-ven.        
C. B. Clin-tơn.      
D. A. Lin-côn.

21. Tình hình châu Âu những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chịu tác động sâu sắc nhất bởi
A. sự tan rã của đế quốc Áo – Hung và sự hình thành của một số quốc gia mới.
B. sự vươn lên mạnh mẽ, chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt của Mĩ.
C. hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga.
D. sự hình thành của trật tự thế giới mới – hệ thống Véc-xai – Oa-sinh-tơn.

22. Một trong những nét nổi bật của tình hình các nước châu Âu những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. các nước thắng trận thu được nhiều nguồn lợi nên giàu lên nhanh chóng.
B. Anh vươn lên mạnh mẽ, chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản.
C. các nước tư bản ở châu Âu bước vào thời kì ổn định và phát triển phồn vinh.
D. các nước thắng trận và bại trận đều suy sụp về kinh tế, mất ổn định về chính trị - xã hội.

23. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) bùng nổ đầu tiên tại
A. Nhật Bản.     
B. Liên Xô.       
C. Mĩ.          
D. Anh.

24. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là
A. tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).
B. tác động của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản châu Âu.
C. mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản không được giải quyết triệt để.
D. các nước tư bản sản xuất ồ ạt dẫn đến tình trạng “cung” vượt quá “cầu”.

25. Biện pháp được các nước Anh, Pháp, Mĩ áp dụng để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?
A. Thiết lập chế độ độc tài phát xít.      
B. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.
C. Cải cách kinh tế - xã hội.                  
D. Áp dụng “Chính sách kinh tế mới”.

26. Những quốc gia nào tiến hành phát xít hóa bộ máy cai trị để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?
A. Anh, Pháp, Liên Xô.   
B. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.    
C. Pháp, Đức, Mĩ.       
D. Anh, Pháp, Mĩ.

27. Tình hình nổi bật của các nước châu Âu trong những năm 1924 – 1929 là:
 A. tiếp tục lâm vào cuộc khủng hoảng về chính trị - xã hội.
B. nền kinh tế ở hầu hết các nước châu Âu vẫn chưa được phục hồi.
C. kinh tế được phục hồi, chính trị - xã hội ổn định.
D. suy sụp về kinh tế, mất ổn định về chính trị - xã hội.

28. Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?
A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa.
B. Đẩy hàng trăm triệu người rơi vào tình trạng thất nghiệp, đói khổ.
C. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới đang đến gần.
D. Xã hội các nước tư bản không ổn định do các cuộc đấu tranh, biểu tình của người thất nghiệp.

29. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đối với các nước châu Âu?
A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản.
B. Đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số nước tư bản.
C. Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, đời sống khó khăn.
D. Gây hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội, đe dọa sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản.

30. Vì sao giai đoạn 1924 - 1929 các nước tư bản Châu Âu ổn định được về chính trị?
A. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình.
B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng.
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.
D. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa.
 

II. TỰ LUẬN:

1. Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?
Trả lời:

- Việc ứng dụng những thành tựu của khoa học - kĩ thuật vào đời sống và sản xuất mang lại nhiều hiệu quả to lớn. Giúp cải thiện đời sống cả về vật chất và tinh thần, làm cho đời sống của con người trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, chính những thành tựu này cũng mang lại mặt trái nếu con người sử dụng nó để trở thành phương tiện chiến tranh gây thảm họa cho nhân loại.
- Vì thế, ông muốn nhân loại hãy sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật để phục vụ cuộc sống con người, đừng sử dụng nó cho những cuộc chiến tranh gây tổn thất đau thương cho nhân loại.

2. Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?
Trả lời:

- Năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng,
Vì: Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế (Nga hoàng) . Tuy nhiên, cùng lúc ấy, tại nước Nga tồn tại 2 chính quyền: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.
- Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.
- Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời). Thiết lập chính quyền thống nhất trong toàn quốc của Xô Viết, đưa nước Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.
⟹ Cách mạng tháng Mười bùng nổ (24-10-1917)

3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga.
Trả lời:
a) Đối với nước Nga
- Lật đổ được phong kiến, tư sản.
- Lần đầu tiên nhân dân Nga thực sự làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh của mình.
- Chính quyền: không còn người bóc lột người.
- Giải phóng các dân tộc trong đế quốc Nga.
b) Đối với thế giới
- Phá vỡ trận tuyến của chủ nghĩa tư bản
- Cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của công nhân và phong trào giải phóng dân tộc.

4. Trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai?
Trả lời:

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của các nước phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Khối Đồng minh (Liên Xô, Mĩ, Anh) đã chiến thắng.
- Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người (60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật và những thiệt hại vật chất khổng lồ).
- Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.

5. Qua diễn biến và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ 2, em có giải pháp gì để ngăn chặn các cuộc chiến tranh khu vực, xung đột hiện nay?  
- HS tự trả lời.
​​​​​​

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây