Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 (Đề 2)

Chủ nhật - 28/06/2020 05:16

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng các câu: câu 1; câu 2; câu 3; câu 4; câu 5; câu 6; câu 7 và giải bài toán với các câu: câu 8; câu 9; câu 10.
Câu 1: (1 điểm) Giá trị của chữ số 9 trong số : 28,953 là:
A.                           
B.                            
C.                         
D. 9 đơn vị
Câu 2: (1 điểm) Kết quả của phép tính 212,6  +  133,2 là:
A. 462,7;                   
B. 345,8;                                       
C. 246,7   ;                    
D. 4267
Câu 3: (1 điểm) Kết quả của phép tính 345,6 : 3 là:
A. 1,152           
B. 11,52                                
C. 115,2              
D. 1152
Câu 4: (1 điểm) Viết thành tỉ số % của 0,88 là:
A. 8,8%                       
B. 880%                                     
C. 0,88%                      
D. 88%.
Câu 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S
Tỉ số phần trăm của…… là
4 và 5 là 80%     2 và 5 là 25%  

Câu 6:(1 điểm) Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 2cm, chiều rộng 2,5cm, chiều cao 4cm là:
A. 30cm2;                 
B. 20 cm3;                          
C. 40 cm3;                                  
D. 40cm2.
Câu 7: (1 điểm) Một ô tô chạy với vận tốc 45,2 km/giờ. Tính quãng đường chạy được của ô tô trong 3 giờ .
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..                              
Câu 8: (1 điểm) Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 46km/giờ và nghỉ dọc đường mất 30 phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B?
 Giải:
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
                            
Câu 9: (1điểm) Hai người đi bộ ngược chiều nhau từ hai địa điểm A và B cách nhau 20 km để gặp nhau. Vận tốc của người đi từ A là 4 km/giờ. Vận tốc của người đi từ B là 6 km/giờ.
a) Hỏi sau mấy giờ họ gặp nhau?
b)  Khi gặp nhau người đi từ A cách B mấy ki-lô mét?
Giải:
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..                              
Câu 10: (1 điểm)  Một lớp học có 27 học sinh trai, số học sinh gái bằng  số học sinh trai. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái?
Giải:
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
---  HẾT ---
BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
MÔN: TOÁN 5
Câu số 1 2 3 4 6
Ý đúng A B C D B
Số điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm  1 điểm
(Nếu trong một câu mà học sinh khoanh vào 2 đáp án trong đó có 1 đáp án đúng thì ghi câu đó ½ số điểm)
Câu 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S
Tỉ số phần trăm của…… là
4 và 5 là 80% Đ   2 và 5 là 25% S
( Nếu học sinh chọn được 1 phương án đúng thì ghi ½ số điểm )
Câu 7: (1điểm)                                   
Giải: 
Quãng đường đi được của ô tô trong 3 giờ là:  (0,25 đ)
45,2 x 3 = 135,6 ( km )           (0,25 đ)
Đáp số: 135,6 km                    (0,25 đ)   

Câu 8: ( 1điểm)                                    
Giải:
Thời gian ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:             (0,25 đ)
10 giờ 45 phút  -  6 giờ  =  4 giờ 45 phút
Thời gian ô tô chạy trên cả quãng đường là:        (0,25 đ)
4 giờ 45 phút  -  30 phút  =  4 giờ 15 phút
Đổi 4 giờ 15 phút  =  4,25 giờ
Độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là:         (0,25 đ)
46 x 4,25  =  195,5(km)
Đáp số: 195,5 km                                                (0,25 đ)
Hoặc:  Thời gian ô tô chạy trên cả quãng đường là:  (0,5 đ)
(10 giờ 45 phút – 6 giờ)  -  30 phút  =  4 giờ 15 phút
Đổi 4 giờ 15 phút  =  4,25 giờ
Độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là:                 (0,25 đ)
48 x 4,25  =  204(km)
Đáp số: 204 km                                                              (0,25 đ)

Câu 9: ( 1 điểm)                                   
Giải:
a. Tổng vận tốc của người đi từ A và người đi từ B là:  (0,2 đ)
4 + 6 =  10 ( km/ giờ)
Thời gian hai người gặp nhau là:                                   (0,2 đ)
20 : 10 = 2 ( giờ )
Quãng đường đi được của người A sau 2 giờ là:             (0,2 đ)
2 x 4 = 8 ( km )
Khi gặp nhau người A cách B số ki- lô- mét là:             (0,2 đ)
20 – 8 = 12 ( km )
Đáp số:  a) Hai người gặp nhau sau 2 giờ.                     (0,2 đ)
              b) Người A cách B 12 km
Hoặc:                               
a. Thời gian hai người gặp nhau là:                                (0,4 đ)
20 : ( 4 + 6 ) = 2 ( giờ )
b. Khi gặp nhau người A cách B số ki- lô- mét là:                   (0,4 đ)
20 – ( 2 x 4) = 12 ( km )
Đáp số:  a) Hai người gặp nhau sau 2 giờ.                     (0,2 đ)
              b) Người đi từ A cách B 12 km

Câu 10: (1 điểm)                                 
Giải:
Số học sinh gái của lớp là:
27 x    = 18 (học sinh)                (0,25 đ)
Số học sinh cả lớp là:
27 + 18 = 45 (học sinh)                (0,25 đ)
Tỉ số phần trăm học sinh trai và học sinh cả lớp là:
27 : 45 =  0,6                                (0,25 đ)
0,6 = 60%                                                                     
Tỉ số phần trăm học sinh gái và học sinh cả lớp là:
18 : 45  = 0,4                                (0,25 đ)
0,4 = 40%                                                                                
Đáp số:  HS trai : 60%  ;  HS gái: 40%

** Học sinh có thể làm gộp hoặc giải bằng cách khác, cứ đúng kết quả là ghi điểm tối đa.
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây