Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 (Đề 3)

Chủ nhật - 28/06/2020 09:16

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Phần I: (Trắc nghiệm):  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm)
Câu 1: Số thập phân gồm có 3 trăm, 4 đơn vị, 5 phần mười và 6 phần nghìn được viết là:
A. 34, 56             
B.  304, 56          
C.  304, 506                  
D.  34, 506
Câu 2: Một người đi xe đạp được 50 km trong 2 giờ 30 phút. Vậy vận tốc đi xe đạp của người đó là:
A. 25 km/giờ       
B. 125 km/giờ     
C.  30 km/giờ      
D. 20 km/giờ
Câu 3: 2m385dm3 = …………………m3. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 2,85                     
B. 2,085                
C. 285
Câu 4: Cho nửa hình tròn N như hình bên. Chu vi của hình N là:
A. 10,28cm  
B. 6,28cm         
C. 16,56cm
Câu 5: 75% của một số là 4,2. Vậy số đó là bao nhiêu ?
A. 3,15                
B. 31,5                
C. 5,6                            
D. 56
Câu 6: Diện tích toàn phần của một hình lập phương bằng 486 dm2. Vậy thể tích của hình lập phương đó là:
A. 324 dm3          
B.  162 dm3         
C.  121, 5 dm3         
D.  729 dm3         
 
Phần II: (Tự luận):  (6 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 625,04 x 6,5                 
b) 125,76 : 1,6
c) 13 giờ 25 phút x  4                                        
d) 16 phút 30 giây  :  5
Bài 2: (1,5 điểm) Quãng đường từ Nam Định đến Hà Nội dài 96km. Một người đi xe máy từ Nam Định khởi hành lúc 8 giờ 45 phút đến Hà Nội với vận tốc 40km/giờ. Hỏi người đi xe máy đó đến Hà Nội  lúc mấy giờ?                                                              
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3 : (1,5 điểm)  Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 15m, đáy lớn 20m. Người ta mở rộng đáy lớn thêm 5m thì diện tích tăng thêm 30m2. Tính diện tích thửa ruộng ban đầu khi chưa mở rộng?

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4 : (1điểm) Tính nhanh:  
0,2 x 317 x  7 + 0,14  x  3520 +  33,1  x  14
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………                                                                               
       
ĐÁP ÁN  ĐỀ KIỂM TRA  CUỐI HỌC KÌ II - KHỐI 5
Năm học: 2019 - 2020
MÔN : Toán
Phần I: ( Trắc nghiệm):  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm)
Câu 1: C     0,5 điểm.                              
Câu 2: D     0,5 điểm.                              
Câu 3: B      0,5 điểm.
Câu 4: A      1 điểm.
Câu 5: C      0,5 điểm.
Câu 6: D      1 điểm.

Phần II: ( Tự luận):
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
Mỗi phép tính đúng: 0,5 điểm.
Bài 2: (1,5 điểm) Quãng đường từ Nam Định đến Hà Nội dài 96km. Một người đi xe máy từ Nam Định khởi hành lúc 8 giờ 45 phút đến Hà Nội với vận tốc 40km/giờ. Hỏi người đi xe máy đó đến Hà Nội lúc mấy giờ?                                                            
Bài giải:
Thời gian người đó đi từ Nam Định lên Hà Nội là:
96  :  40   =   2,4  (giờ)
Đổi 2,4 giờ  =  2 giờ 24 phút ( 0,75 điểm)
Người đó đến Hà Nội lúc:
8 giờ 45 phút + 2 giờ 24 phút =  10 giờ 69 phút
hay 11 giờ 9 phút  ( 0,75 điểm)
Đáp số: 11 giờ 9 phút                                                                    
                                                               
Bài 3 : ( 1,5 điểm)
Bài giải:
Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :
30  x  2  :   5   =    12  ( m )                    ( 0,75 điểm)
Diện tích thửa ruộng hình thang khi chưa mở rộng là :
(20  +  15)   x   12   :   2    =   210  ( m2)         ( 0,75 điểm)
Đáp số :    210 m2

Bài 4 : ( 1điểm): Tính nhanh :
0,2  x  317  x 7 + 0,14  x  3520 +  33,1  x  14
 =  1,4  x  317  +  0,14  x  3520  +  33,1  x  14
 = 1,4 x 317 + 1,4 x 352 + 1,4 x 331
 = 1,4 x( 317 + 352 + 331)
 = 1,4 x 1000
 = 1400

• Lưu ý : HS có cách làm khác đúng vẫn cho điểm như trên.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây