© Copyright Sách Giải.com

Giải Sách bài tập Toán 6 chương 2 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu - Luyện tập

Thứ tư - 09/10/2019 13:10

Hướng dẫn giải chi tiết: Sách bài tập Toán 6 chương 2 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu - Luyện tập

Loading...
120. Tính:
a. (+5).(+11)
b. (-6).9
c. 23.(-7)
d. (-250).(-8)
e. (+4).(-3)
Giải:
a. (+5).(+11) = 55
b. (-6).9 = -54
c. 23.(-7) = -161
d. (-250).(-8) = 2000
e. (+4).(-3) = -12

121. Tính 22.(-6). Từ đó suy ra các kết quả:
(+22).(+6); (-22) (+6); (-22).(-6); (+22).(-6);
Giải:
Ta có: 22.(-6) = -132
Suy ra: (+22).(+6) = 132 (-22).(-6) = 132

122. Trong trò chơi bắn tròn vẽ trên mặt đất (hình bên), bạn Long đã bắn được: 2 viên điểm 5, 2 viên điểm 0 và 2 viên điểm -1. Bạn Minh đã bắn được: 1 viên điểm 10, 2 viên điểm 5, 1 viên điểm -1 và 2 viên điểm -10. Hỏi bạn nào được điểm cao hơn?
sbt toan 6 chuong 2 bai 9 cau 122

Giải:
Số điểm của bạn Long:
2.5 + 2.0 + 2.(-1) = 10 + 0 - 2 = 8
Số điểm của bạn Minh:
10.1 + 2.5 + l.(-l) + 2.(-10) = 10 + 10 - 1 - 20 = -1
Vậy điểm của bạn Long cao hơn bạn Minh.

123. So sánh:
a (-9).(-8) với 0
c. (+20).(+8) với (-19).(-9)
Giải:
a. Ta có: (-9).(-8) > 0
b. Ta có: (-12).4 < 0 và (-2).(-3) > 0 suy ra (-12).4 < (-2).(-3)
c. Ta có: (+20).(+8) = 160 và (-19).(-9) = 171
Suy ra: (+20).(+8) < (-19).(-9)

124. Giá trị của biểu thức (x - 4).(x + 5) khi x = -3 là số nào trong bốn số A, B, C, D dưới đây:
A. 14
B. 8
C. (8)
D. (-14)
Giải:
Với x = -3 thì (x - 4).(x+5) = (-3 - 4).(-3+5) = (-7).2 = -14

125. Điền số thích hợp vào các ô trống trong hình sau:
sbt toan 6 chuong 2 bai 9 cau 125


126. Những số nào trong các số -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 là giá trị của số nguyên x thỏa mãn đẳng thức: x.(4 + x) = -3?
Giải:
Ta có: -3 = 3.(-1) = l.(-3)
Như vậy các số thỏa mãn đẳng thức trên chỉ có thể là -3 hoặc -1.
Với x = -3, ta có: 4 + x = 4 + (-3) = 1 => (-3).l = -3 (thỏa mãn).
Với x = -1, ta có: 4 + x = 4 + (-1) = 3 => (-1).3 = -3 (thỏa mãn).
Vậy x = -3 hoặc x = -1.

127. Dự đoán giá trị của số nguyên y trong các đẳng thức sau rồi kiểm tra lại xem có đúng không:
a. (15 - 22).y = 49
b. (3 + 6 - 10).y = 200
Giải:
a. Ta có: (15 - 22).y = 49
=> (-7).y = 49. Dự đoán: y = -7
Thử lại: (-7).(-7) = 49. Vậy y = -7.
b. Ta có: (3 + 6 - 10).y = 200
=> (-1).y = 200. Dự đoán: y = -200
Thử lại: (-l).(-200) = 200. Vậy y = -200. 

LUYỆN TẬP
a. (-16).12
b. 22.(-5)
c. (-2500).(-100)
a. (-11)2
Giải:
a. (-16).12 = -192
b. 22.(-5) = -110
c. (-2500).(-100) = 250000
d. (-11)2 = (-11).(-11) = 121

129. Điền vào ô trống trong bảng:
sbt toan 6 chuong 2 bai 9 cau 129


130. Biết rằng 42= 16. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 16?
Giải:
Còn có số -4, vì (-4)2 = (-4).(-4) = 16

131. Cho y , so sánh 100.y với 0.
(Chú ý: Xét mọi trường hợp của y).
Giải:
Nếu y > 0 thì 100.y > 0
Nếu y = 0 thì 100.y = 0
Nếu y < 0 thì 100.y < 0

132. Biểu diễn các số 25, 36, 49 dưới dạng tích của hai số nguyên bằng nhau. Mỗi số có bao nhiêu cách biểu diễn?
Giải:
25 = 5.5 = (-5).(-5)
36 = 6.6 = (-6).(-6)
49 = 7.7 = (-7).(-7)

133. Một người đi dọc theo một con đường (hình dưới) với vận tốc v km/h. Nếu ta quy ước chiều từ trái sang phải là chiều dương thì vận tốc và quãng đường đi từ trái sang phải được biểu thị bằng số dương còn vận tốc và quãng đường đi từ phải sang trái được biểu thị bằng số âm (xem bài tập 43 SGK Toán 6 tập một). Hiện tại người đó đang ở tại địa điểm O. Ta cũng quy ước rằng thời điểm hiện tại được biểu thị bằng số O, thời điểm trước đó được biểu thị bằng số âm và thời điểm sau đó được biểu thị bằng số dương. Chẳng hạn nếu t = -2 thì có nghĩa là 2 giờ trước đó (hay còn 2 giờ nữa người đó mới đến địa điểm O). Hãy xác định vị trí người đó so với địa điểm O với từng điều kiện sau:
a. v = 4, t = 2
b. v = 4, t = -2
c. v = -4, t = 2
d. V = -4, t = -2
sbt toan 6 chuong 2 bai 9 cau 133
Ta có: s = v.t
a. v = 4, t = 2=> s = 4.2 = 8. Nghĩa là người đó ở điểm M (sau 2 giờ người đó ở cách điểm O 8km về phía bên phải).
b. v = 4, t = -2 => s = 4.(-2) = -8. Nghĩa là người đó ở điểm N
(trước đó 2 giờ người đó ở cách điểm O 8km về phía bên trái).
c. v = -4, t - 2 => s = (-4).2 = -8. Nghĩa là người đó ở điểm N (sau 2 giờ người đó ở cách điểm O 8km về phía bên trái).
d. v = -4, t = -2 => s = (-4).(-2) = 8. Nghĩa là người đó ở điểm M
(sau 2 giờ nữa người đó mới đến điểm O).
Bản quyền bài viết thuộc về Sachgiai.com. Ghi nguồn Sách giải.com khi đăng lại bài viết này.
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây