Soạn giảng Bài 2.Thực hành sử dụng hệ điều hành, Tin học 11 ứng dụng KNTT

Chủ nhật - 29/10/2023 22:30
Soạn giảng Tin học 11 Định hướng Tin học ứng dụng, Bài 2: Thực hành sử dụng hệ điều hành. Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức. Sách kết nối tri thức với cuộc sống

THỰC HÀNH SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH

Thời gian thực hiện: …… tiết
 • Mục tiêu
 • Về kiến thức
 • Học xong bài này, em sẽ:
  • Sử dụng được một số chức năng cơ bản của hệ điều hành cho máy tính cá nhân.
  • Sử dụng được vài tiện ích của hệ điều hành nâng cao hiệu quả của máy tính cá nhân.
  • Sử dụng được một một vài tiện ích cơ bản của hệ điều hành trên thiết bị di động.
 • Về năng lực
 • 2.1 Năng lực chung
  Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
  • Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về thiết bị trợ thủ cá nhân.
  • Năng lực hợp tác và giao tiếp: Học sinh thảo luận nhóm thực hành sử dụng thiết bị số cá nhân.
  • Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hành giải quyết các nhiệm vụ của giáo viên đề ra.
  2.2 Năng lực tin học
  Hình thành, phát triển các năng lực:
  •  NLa: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Về phẩm chất
 •     Hình thành và phát triển phẩm chất:
  • Nâng cao khả năng tự học và ý thức học tập.
  • Tự giải quyết vấn đề có sáng tạo.
 • Thiết bị dạy học và học liệu
 • Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên.
 • Học liệu: Giáo án, Sách giáo khoa Tin học 11, sách giáo viên Tin học 11.
 • Tiến hành dạy học
 • Hoạt động 1: Khởi động
  a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
  b) Nội dung: GV cho HS chơi trò chơi
  c) Sản phẩm: Tinh thần tham gia trò chơi của HS.
  d) Tổ chức thực hiện:
  • GV tổ chức cho HS chơi trò chơi đoán dung lượng của các thiết bị.
  • GV chiếu một số các thiết bị: điện thoại Samsung, điện thoại Iphone, laptop Dell, macbook. GV yêu cầu HS gọi tên trình bày hệ điều hành tương thích của từng thiết bị.
  • HS quan sát, thảo luận và đưa ra dự đoán của mình.
  • GV ghi nhận đáp án, yêu cầu HS kiểm chứng vào cuối tiết học.
  Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
  Hoạt động 2.1: Sử dụng một số chức năng cơ bản của hệ điều hành cho máy tính cá nhân
  a) Mục tiêu:
  • Sử dụng được một số chức năng cơ bản của hệ điều hành cho máy tính cá nhân.
  b) Nội dung: GV hướng dẫn, HS đọc hiểu, rút ra kết luận cần thiết
  c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS.
  d) Tổ chức thực hiện:
  HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
  Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
  - GV yêu cầu HS chia thành 4 nhóm, đọc thông tin sgk và hoàn thành các nhiệm vụ mà GV đưa ra.
  NV1:
   GV chiếu màn hình nền của Windows, Ubuntu yêu cầu HS quan sát, nhận diện màn hình nền để biết vị trí các đối tượng trên màn hình: biểu tượng, cửa sổ, thanh trạng thái và thanh công việc.
  - GV lưu ý HS: 
  + Windows thường hiển thị các ứng dụng ở cạnh đáy màn hình trong thanh công việc.
  + Ubuntu còn có danh sách công việc ở bên trái màn hình và các ứng dụng có thể tải về từ biểu tượng danh mục ứng dụng ở góc bên trái màn hình.
  - HS quan sát hình 2.1, 2.2 và so sánh với hình GV chiếu trên màn hình để biết vị trí các đối tượng trên màn hình.
  - GV thực hành các thao tác làm việc với biểu tượng như nháy chuột, nháy đúp chuột, nháy nút phải chuột, kéo tha chuột.
  - HS quan sát thao tác GV làm và thực hành theo nhóm đã phân công.
  NV2:
  - GV cho HS đọc thông tin ở mục 1b và trả lời câu hỏi: Việc quản lý tệp và thực mục của hệ điều hành Windows được thực hiện thông qua tiện ích gì?
  - GV thực hành quản lí thư mục hệ điều hành (Windows và Ubuntu) gồm: tạo mới, đổi tên, xóa, di chuyển thư mục.
  - HS quan sát thao tác GV làm và thực hành theo nhóm đã phân công.
  Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
  - HS suy nghĩ trả lời hoạt động 1
  - HS nghe GV giảng bài, trả lời câu hỏi của GV.
  Bước 3: Báo cáo, thảo luận
  - HS báo cáo kết quả trước lớp
  - HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn
  Bước 4: Kết luận, nhận định
  - GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kết luận.
  1. Sử dụng một số chức năng cơ bản của hệ điều hành cho máy tính cá nhân
  a. Làm quen với giao diện
  + Windows thường hiển thị các ứng dụng ở cạnh đáy màn hình trong thanh công việc.
  + Ubuntu còn có danh sách công việc ở bên trái màn hình và các ứng dụng có thể tải về từ biểu tượng danh mục ứng dụng ở góc bên trái màn hình.
  b. Quản lí, tệp và thư mục
  - Hệ điều hành  Windows và Ubuntu đều có thể thực hiện các thao tác với thư mục và tệp bằng cách nháy nút phải chuột vào biểu tượng để mở bảng chọn, sau đó chọn để thực hiện các chức năng như mở, xem, tạo thư mục con, đặt tên, xóa, sao chép, di chuyển các tệp và thư mục con…
  - Cả 2 đều có chung cách chạy một ứng dụng bằng cách nháy đúp chuột vào biểu tượng ứng dụng hoặc nháy nút phải chuột vào đối tượng để mở ra bảng chọn sau đó chọn lệnh Open
  Hoạt động 2.2: Sử dụng một số tiện ích trên hệ điều hành máy tính cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng máy
 • Mục tiêu: Sử dụng được vài tiện ích của hệ điều hành nâng cao hiệu quả của máy tính cá nhân.
 • b) Nội dung: GV giảng giải, HS lắng nghe, thảo luận và trả lời.
  c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
  d) Tổ chức thực hiện:
  HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
  Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
  - GV yêu cầu HS đọc thông tin ở mục 2 để trả lời câu hỏi:
  + Tiện ích là gì?
  + Kể tên một số tiện ích được cài đặt cùng hệ điều hành.
  - GV yêu cầu HS chia thành 4 nhóm, đọc thông tin sgk và hoàn thành các nhiệm vụ mà GV đưa ra: Thực hành  sử dụng tiện ích kiểm tra đĩa và hợp mảnh trên đĩa cứng.
  Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
  - HS lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện các yêu cầu của GV phân công.
  Bước 3: Báo cáo, thảo luận
  - HS trình bày trước lớp câu trả lời của nhóm mình. HS khác nhận xét, bổ sung ý cho bạn (nếu thiếu).
  Bước 4: Kết luận, nhận định
  - GV nhận xét, chuyển sang nội dung mới.
  2. Sử dụng một số tiện ích trên hệ điều hành máy tính cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng máy
  Các bước để sửa lỗi đĩa và hợp mảnh:
  - Sử dụng File Explorer và tìm danh sác các ổ đĩa. Nháy nút phải chuột vào ổ đĩa muốn xử lý rồi chọn Properties.
  - Trong cửa sổ Properties của đĩa cứng, chọn Tools.
  - Chọn Check để kiểm tra và khắc phục lỗi đĩa; Chọn Optimize để tối ưu hóa, hợp mảnh.
  Hoạt động 2.3: Sử dụng một số tiện ích trên hệ điều hành cho thiết bị di động
 • Mục tiêu: Sử dụng được một một vài tiện ích cơ bản của hệ điều hành trên thiết bị di động.
 • b) Nội dung: GV giảng giải, HS lắng nghe, thảo luận và trả lời.
  c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
  d) Tổ chức thực hiện:
  HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
  Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
  - GV yêu cầu HS chia thành 4 nhóm, đọc thông tin sgk và hoàn thành các nhiệm vụ mà GV đưa ra (nhóm 1 – NV1, nhóm – NV2, nhóm 3 – NV3, nhóm 4 – NV4)
  NV1: Em hãy kể tên một số các tiện ích của hệ điều hành Android hoặc iOS cho thiết bị di động mà em biết.
  NV2: Em hãy tìm hiểu trên điện thoại em đang sử dụng để thực hiện chức năng sau: Hiển thị danh bạ, thêm một người vào danh bạ với một số thông tin. Xóa một người khỏi danh bạ, truy cập danh bạ để gọi điện thoại nhanh.
  NV3: Em hãy đặt lịch, hẹn giờ, nhắc việc
  NV4: Em hãy quản lý ứng dụng
  Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
  - HS lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện các yêu cầu của GV phân công.
  Bước 3: Báo cáo, thảo luận
  - HS trình bày trước lớp câu trả lời của nhóm mình. HS khác nhận xét, bổ sung ý cho bạn (nếu thiếu).
  Bước 4: Kết luận, nhận định
  - GV nhận xét, chuyển sang nội dung mới.
  2. Sử dụng một số tiện ích trên hệ điều hành cho thiết bị di động
  HS thực hành theo nhóm.
   

  Hoạt động 3: Luyện tập
  a) Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học thông qua giải bài tập
  b) Nội dung: GV giao bài tập, HS thảo luận, trả lời
  c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
  d) Tổ chức thực hiện:
  Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
  • GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, hoàn thành bài tập luyện tập trang 14 sgk.
  Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
  • HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ cách làm.
  Bước 3: Báo cáo, thảo luận
  • Một số HS đứng dậy trình bày kết quả.
  Bước 4: Kết luận, nhận định
  • GV nhận xét kết quả thực hiện của HS, GV chuẩn kiến thức.
  Hoạt động 4: Vận dụng
  a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống
  b) Nội dung: GV đưa ra bài tập, yêu cầu HS về nhà hoàn thiện.
  c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS.
  d) Tổ chức thực hiện:
  • GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, hoàn thành bài tập luyện tập trang 14 sgk.
  • HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ cách làm.
  Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
  • GV yêu cầu HS bắt cặp, hoàn thành bài tập vận dụng và tự kiểm tra trang 14 sgk.
  Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
  • HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận theo cặp đôi.
  Bước 3: Báo cáo, thảo luận
  • Đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả.
  Bước 4: Kết luận, nhận định
  GV nhận xét, chuẩn đáp án, nhắc nhở HS chuẩn bị nội dung cho bài học sau.

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Kênh Bóng đá trực tiếp hôm nay miễn phí ⇔ fabet ⇔ Jun88 ⇔ shbet ⇔ Xoilac tv ⇔ Phát sóng Cakhia link trực tiếp ⇔ Kênh 90Phut TV full HD ⇔ 78win ⇔
https://ae888.finance/ ⇔ truc tiep bong da xoi lac full HD ⇔ xem bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ Xoilac ⇔
truc tiep bong da
xoilac tv mien phi ⇔ link truc tiep bong da xoilac tv mien phi ⇔ link trực tiếp bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ link xem truc tiep bong da xoilac tv
Xem tỷ số
bongdalu com live score ⇔ Trang ty số trực tuyến bongdalu ⇔ Xem Mì Tôm TV trực tuyến tiếng Việt ⇔ Xem trực tiếp bóng đá VeboTV hôm nay ⇔ https://nhacaiuytin18.com/ ⇔ socolive truc tiep bong da hom nay mien phi ⇔ Nhà cái 8day ⇔ Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay ⇔ https://kubet.vision/ ⇔ KING33 ⇔
link
trực tiếp bóng đá xoilactv tốc độ cao ⇔ xem bóng đá cà khịa tv trực tuyến hôm nay
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây