Giải Toán 8 sách Kết nối Tri Thức, bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức

Thứ ba - 10/10/2023 04:12
Giải Toán 8 sách Kết nối Tri Thức, bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức - Trang 15, 16.
Hoạt động 1 trang 15: Cho hai đa thức  giai toan 8 sach kntt bai 3 hd1 3giai toan 8 sach kntt bai 3 hd1
Thực hiện phép cộng hai đa thức A và B bằng cách tiến hành các bước sau:
Lập tổng giai toan 8 sach kntt bai 3 hd1 1
Bỏ dấu ngoặc và thu gọn đa thức nhận được
Giải:
giai toan 8 sach kntt bai 3 hd1 2

Hoạt động 2 trang 15: Cho hai đa thức giai toan 8 sach kntt bai 3 hd2
Thực hiện phép trừ hai đa thức A và B bằng cách lập hiệu giai toan 8 sach kntt bai 3 hd2 2, bỏ dấu ngoặc và thu gọn đa thức nhận được
Giải:
giai toan 8 sach kntt bai 3 hd2 3

Luyện tập 1 trang 16: Cho hai đa thức giai toan 8 sach kntt bai 3 LT 1. Hãy tính G + H và G - H
Giải:
Ta có:
• G + H = (x2y – 3xy – 3) + (3x2y + xy – 0,5x + 5)
             = x2y – 3xy – 3 + 3x2y + xy – 0,5x + 5
             = (x2y + 3x2y) + (– 3xy + xy) – 0,5x + (– 3 + 5)
             = 4x2y – 2xy – 0,5x + 2.

• G – H = (x2y – 3xy – 3) – (3x2y + xy – 0,5x + 5)
             = x2y – 3xy – 3 – 3x2y – xy + 0,5x – 5
             = (x2y – 3x2y) + (– 3xy – xy) + 0,5x + (– 3 – 5)
             = –2x2y – 4xy + 0,5x – 8.

Luyện tập 2 trang 16: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức sau tại x = 2 và y = -1
giai toan 8 sach kntt bai 3 LT 2
Giải:
K = (x2y + 2xy3) – (7,5x3y2 – x3) + (3xy3 – x2y + 7,5x3y2)
= x2y + 2xy3 – 7,5x3y2 + x3 + 3xy3 – x2y + 7,5x3y2
= (x2y – x2y) + (2xy3 + 3xy3) + (7,5x3y2 – 7,5x3y2) + x3
= 5xy3 + x3.
Thay x = 2 và y = −1 vào đa thức thu gọn ở trên, ta được:
K = 5.2.(–1)3 + 23 = 10.(–1) + 8 = –2.

Vận dụng trang 16: Trở lại tình huống mở đầu, hãy trình bày ý kiến của em.
Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ Toán học của lớp, hai bạn tính giá trị của hai đa thức P = 2x2y – xy2 + 22 và Q = xy2 – 2x2y + 23 tại những giá trị cho trước của x và y. Kết quả được ghi lại như bảng bên.
bang 1 1
Ban giám khảo cho biết một cột chắc chắn có kết quả sai.
Theo em, làm thế nào để có thể nhanh chóng phát hiện cột đó?
Giải:
Ta có P + Q = (2x2y – xy2 + 22) + (xy2 – 2x2y + 23)
= 2x2y – xy2 + 22 + xy2 – 2x2y + 23
= (2x2y – 2x2y) + (xy2 – xy2) + 23 + 22 = 45.
Ta xét từng cột trong bảng trên, ta có:
• Cột thứ nhất: P + Q = 19 + 26 = 45;
• Cột thứ hai: P + Q = 25 + 20 = 45;
• Cột thứ ba: P + Q = 38 + 17 = 55;
• Cột thứ tư: P + Q = 22 + 23 = 45.
Vì tổng P + Q luôn bằng 45 nên cột thứ ba có kết quả sai.
 

* GIẢI BÀI TẬP TRANG 16

Bài 1.14: Tính tổng và hiệu hai đa thức giai toan 8 sach kntt bai 1 14
Giải:
Ta có:
• P + Q = (x2y + x3 – xy2 + 3) + (x3 + xy2 – xy – 6)
= x2y + x3 – xy2 + 3 + x3 + xy2 – xy – 6
= x2y + (x3 + x3) + (xy2 – xy2) – xy + (3 – 6)
= x2y + 2x3 – xy – 3.

• P – Q = (x2y + x3 – xY2 + 3) – (x3 + xy2 – xy – 6)
= x2y + x3 – xY2 + 3 – x3 – xY2 + xy + 6
= x2y + (x3 – x3) – (xY2 + xY2) + xy + (6 + 3)
= x2y – 2xy2 + xy + 9.
Vậy P + Q = x2y + 2x3 – xy – 3; P – Q = x2y – 2xy2 + xy + 9.

Bài 1.15: Rút gọn biểu thức:
a) (x - y) + (y - z) + (z - x)
b) (2x - 3y) + (2y - 3z) + (2z - 3x)
Giải:
a) (x - y) + (y - z) + (z - x) = x - y + y - z + z - x = 0
b) (2x - 3y) + (2y - 3z) + (2z - 3x) = 2x - 3y + 2y - 3z + 2z - 3x = - x - y - z

Bài 1.16: Tìm đa thức M biết  giai toan 8 sach kntt bai 1 16
Giải:
Ta có M – 5x2 + xyz = xy + 2x2 – 3xyz + 5
Suy ra: M = xy + 2x2 – 3xyz + 5 + 5x2 – xyz
= (5x2 + 2x2) – (3xyz + xyz) + xy + 5
= 7x2 – 4xyz + xy + 5.
Vậy M = 7x2 – 4xyz + xy + 5.

Bài 1.17: Cho hai đa thức giai toan 8 sach kntt bai 1 17
a) Tìm các đa thức A + B và A - B
b) Tính giá trị của các đa thức A và A + B tại x = 0,5; y = -2 và z = 1
Giải:
a) Ta có:
• A + B = (2x2y + 3xyz – 2x + 5) + (3xyz – 2x2y + x – 4)
= 2x2y + 3xyz – 2x + 5 + 3xyz – 2x2y + x – 4
= (2x2y – 2x2y) + (3xyz + 3xyz) + (x – 2x) + (5 – 4)
= 6xyz – x + 1.

• A – B = (2x2y + 3xyz – 2x + 5) – (3xyz – 2x2y + x – 4)
= 2x2y + 3xyz – 2x + 5 – 3xyz + 2x2y – x + 4
= (2x2y + 2x2y) + (3xyz – 3xyz) – (2x + x) + (5 + 4)
= 4x2y – 3x + 9.
Vậy A + B = 6xyz – x + 1; A – B = 4x2y – 3x + 9.

b) Thay x = 0,5; y = −2 và z = 1 vào biểu thức A, ta được:
A = 2 . 0,52 . (−2) + 3 . 0,5 . (−2) . 1 – 2 . 0,5 + 5
= 2 . 0,25 . (−2) + 1,5 . (−2) – 1 + 5
= 0,5 . (−2) – 3 + 4 = −1 – 3 + 4 = 0.
Thay x = 0,5; y = −2 và z = 1 vào biểu thức A + B, ta được:
A + B = 6 . 0,5 . (−2) . 1 – 0,5 + 1
= 3 . (−2) – 0,5 + 1 = −6 + 0,5 = −5,5.
Vậy tại x = 0,5; y = −2 và z = 1 thì A = 0 và A + B = −5,5.

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây