Loading...

Cao đẳng

Cao đẳng

Tổng hợp các hàm trong Excel

Tổng hợp các hàm trong Excel

 15:33 24/03/2017

Tổng hợp các hàm trong Excel, gồm có các hàm: Hàm toán học, hàm lượng giác, hàm xử lý văn bản và chuỗi, hàm dò tìm và tham chiếu, hàm luận lý, hàm thông tin, hàm ngày tháng và thời gian, hàm thống kê, hàm quản lý csdl và danh sách,. Giải thích rõ cách dùng và tham số từng hàm chi tiết.

Giá trị thặng dư

Thế nào là giá trị thặng dư? Giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch?

 02:09 08/02/2017

Thế nào là giá trị thặng dư? Giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch? Vì sao nói sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản?

Bạn hãy thuyết phục mọi người về một vấn đề gì đó: "Sống thử" trong sinh viên

Bạn hãy thuyết phục mọi người về một vấn đề gì đó: "Sống thử" trong sinh viên

 10:35 07/02/2017

Bạn sẽ nghĩ thế nào nếu sống thử? Bạn có đồng ý sống thử không? Chắc có lẽ một số bạn sẽ đồng tình và cho việc đó chỉ là “sống thử có gì đâu. Bạn nghĩ cuộc sống có thể gọi là “thử” hay không? Và Bạn có nghĩ được rằng sống thử một phút nhưng đau thì cả đời không?

Mối quan hệ giữa đạo đức và các hình thái ý thức xã hội khác

Mối quan hệ giữa đạo đức và các hình thái ý thức xã hội khác

 14:47 26/11/2016

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh cách đánh giá và cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội. Đạo đức được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi sức mạnh của truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội.

Bất bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam

Bất bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam

 15:42 16/02/2016

Hiện nay nước ta đưa ra những mục tiêu, chuẩn mực cơ bản, trực tiếp mà chúng ta hướng tới chính là xây dựng gia đình no ấm, bình đăng tiến bộ và hạnh phúc. Trong gia đình cần chú trọng xây dựng quan hệ dân chủ, bình đẳng giữa các thành viên, nhất là dân chủ bình đẳng giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái tạo nên sự nề nếp, hòa thuận kỹ cương trong mỗi gia đình, các yếu tố này trở thành một trong những nội dung cơ bản và chủ yếu cấp thiết trong xây dựng gia đình mới ở Việt Nam hiện nay.

Đề cương ôn tập lý thuyết nhạc lí

Đề cương ôn tập lý thuyết nhạc lí

 10:47 30/12/2015

Đề cương ôn tập lý thuyết nhạc lí, gồm các câu hỏi và đáp án về nhạc lí của chuyên ngành âm nhạc cao đẳng.

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

 15:13 22/11/2015

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ

 10:46 05/04/2015

Đề tài: “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH MTV Đầu Tư & Ứng Dụng Công Nghệ Sao Việt”

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ buồng tại Khách Sạn Kim Liên

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ buồng tại Khách Sạn Kim Liên

 15:45 02/04/2015

Đề tài tốt nghiệp: Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ buồng tại Khách Sạn Kim Liên

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 15:40 05/01/2015

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Xơ nang tuyến vú: Nguyên nhân và cách điều trị

Xơ nang tuyến vú: Nguyên nhân và cách điều trị

 04:30 02/11/2014

Nhiều chị em sau khi đi khám về tâm lý bị đè nặng và hoang mang vì kết quả: “xơ nang tuyến vú”. Vậy thực chất xơ nang tuyến vú có quá nguy hiểm đến mức lo lắng như thế.

Phân tích bản chất của hiện tượng tâm lí người. Từ đó rút ra những kết luận cần thiết trong công tác và cuộc sống

Phân tích bản chất của hiện tượng tâm lí người. Từ đó rút ra những kết luận cần thiết trong công tác và cuộc sống

 12:39 21/10/2014

Phân tích bản chất của hiện tượng tâm lí người. Từ đó rút ra những kết luận cần thiết trong công tác và cuộc sống

Kỹ thuật lập trình CSharp 2.0

Kỹ thuật lập trình CSharp 2.0

 11:50 06/10/2014

Kỹ thuật lập trình CSharp 2.0

Chương 1 - Kiến trúc của C# và .NET
Chương 2 - Căn bản C#
Chương 3 - Hướng đối tượng trong C#
Chương 4 - Những chủ đề tiến bộ trong C#
Chương 5 - C# và các lớp cơ sở
Chương 6 - Lập trình trong môi trường .NET
Chương 7 - Windows Applications
Chương 8 - Assemblies
Chương 9 - Truy cập cơ sở dữ liệu với .NET
Chương 10 - Viewing .NET Data
Chương 11 - Thao tác XML
Chương 12 - File and Registry Operations
Chương 13 - Làm việc với Active Directory

Kỹ thuật lập trình Java căn bản

Kỹ thuật lập trình Java căn bản

 11:50 06/10/2014

Kỹ thuật lập trình Java căn bản

Thiết kế trò chơi trong Flash

Thiết kế trò chơi trong Flash

 11:45 06/10/2014

Thiết kế trò chơi trong Flash, gồm 09 chương và nhiều trò chơi cho bạn học tập

Giáo trình Flash

Giáo trình Flash

 11:41 06/10/2014

Giáo trình Flash

300 mẫu Javascript cho lập trình web

300 mẫu Javascript cho lập trình web

 11:37 06/10/2014

300 mẫu Javascript cho lập trình web

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN