Loading...

Đại học

Đại học

Chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mĩ và sự phá sản của nó.

Chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mĩ và sự phá sản của nó.

 11:51 16/02/2019

Chiến thuật “Trực thăng vận”, “thiết xa vận” là một chiến thuật cơ bản trong “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ. Đề tài góp phần làm rõ âm mưu, thủ đoạn của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam (1961 - 1965), đồng thời làm rõ mục đích, việc triển khai và sự thâm độc của kẻ thù trong việc thực hiện chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” và cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh chống lại chiến thuật này.
Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất

Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất

 21:36 02/01/2019

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia là tư liệu sản xuất đặc biệt là thành phần quan trọng hàng đầu của sự sống là địa bàn phân bố dân cư phát triển dân sinh và phát triển xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng.
Ước mơ sinh viên

Ước mơ sinh viên

 04:05 28/11/2017

Khi tôi đặt chân vào cánh cửa của đại học cũng là giây phút tôi chạm sát tới ước mơ của mình, một tương lai đầy ánh sáng đang chờ tôi phía trước. Nhưng đó có phải là ước mơ tột đỉnh mà tôi hướng tới không? Tôi muốn làm một người hoàn hảo trong xã hội trong cách nhìn của mọi người về tôi. Ngôi trường đại học sẽ nuôi dưỡng ước mơ tôi ra sao và tương lai tôi như thế nào?
George Wilhelm Friedrich Hegel

Nội dung tư tưởng triết học tôn giáo của Hegel

 03:22 14/11/2016

George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) là một triết gia duy tâm người Đức, chịu ảnh hưởng rất lớn từ tư tưởng của Kant, một phần từ các tác phẩm của Heraclitus và Spinoza. Ông triển khai di sản triết học của Kant và hình thành nên thuyết duy tâm siêu hình học của mình.
Nguyên nhân thất bại của những ý tưởng canh tân đất nước và trách nhiệm của triều Nguyễn

Nguyên nhân thất bại của những ý tưởng canh tân đất nước và trách nhiệm của triều Nguyễn

 10:36 06/01/2016

Trong lịch sử Việt Nam, triều Nguyễn tồn tại không lâu (1802 – 1945) nhưng có một vị trí hết sức đặc biệt. Đây là triều đại được thiết lập trong giai đoạn cuối của thời kỳ trung đại và chiếm trọn thời kỳ cận đại của dân tộc. Ra đời trong bối cảnh hết sức đặc biệt sau đó phải đối mặt với một loạt khó khăn thử thách lớn. Một trong những khó khăn đó là họa xâm lăng của chủ nghĩa tư bản phương Tây.
Nguyễn Trường Tộ – Khát vọng canh tân đất nước

Thái độ của triều đình nhà Nguyễn trước đề nghị cải cách đất nước

 10:27 06/01/2016

Vào khoảng giữa thế kỉ XIX, nhà Nguyễn dần suy yếu, cộng thêm vào đó là mưu đồ xâm lược của chủ nghĩa thực dân Pháp, tiếng súng quân Pháp tấn công Đà Nẵng 1858 đã làm cho triều đình run sợ. Đất nước chìm đắm trong nghèo nàn lạc hậu, nhân dân khổ cực, nhiều cuộc nổi dậy bùng nổ khắp nơi, nền kinh tế trì trệ lạc hậu, cộng với chính sách hạn chế việc giao thương với nước ngoài, nạn tham những cùng với hệ tư tưởng Nho giáo lỗi thời đã làm cho khủng hoảng xã hội càng thêm trầm trọng. Tình hình đó khiến biết bao nhà yêu nước và các sĩ phu lo ngại. Có biết bao nhiêu bản điều trần, chương trình cải cách đã được đệ trình lên triều đình.
Quan lại triều đình nhà Nguyễn ở Vinh

Trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để đất nước rơi vào tay thực dân Pháp

 10:08 06/01/2016

Vương triều Nguyễn – một vương triều cuối cùng trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam tồn tại trong một khoảng thời gian không dài nhưng đã để lại nhiều dấu ấn phức tạp, đặt ra hàng loạt vấn đề khó giải đáp. Tầm quan trọng và tính phức tạp của vấn đề triều Nguyễn nói chung và trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để mất nước nói riêng cũng được phản ánh sâu sắc trong học tập và giảng dạy lịch sử Việt Nam.
Phân tích những giá trị của đạo Mẫu

Phân tích những giá trị của đạo Mẫu

 11:32 03/01/2016

Việc nhận thức đúng những giá trị của đạo Mẫu Việt Nam có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn, từ đó xác định thái độ của các tín hữu đạo Mẫu, của những người quản lý xã hội và người dân đối với di sản văn hóa tinh thần này. Có thể nêu một số giá trị tiêu biểu:
Phân tích ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt Nam

Phân tích ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt Nam

 11:29 03/01/2016

Trong các hình thái tín ngưỡng dân gian, thờ cúng tổ tiên là một loại hình tín ngưỡng cổ truyền mang tính phổ quát của người Việt Nam. Thờ cúng tổ tiên đã trở thành một tập tục truyền thống, có vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, là một trong các thành tố tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam.
Chứng minh các tôn giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong 2 cuôc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ

Chứng minh các tôn giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong 2 cuôc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ

 11:20 03/01/2016

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, các tôn giáo Việt Nam tiếp tục nêu cao ngọn cờ yêu nước, kề vai sát cánh cùng toàn thể nhân dân cả nước đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chứng minh Bà La Môn giáo ở Việt Nam là một tôn giáo hỗn dung giữa yếu tố ngoại sinh (truyền thống BLM) với nội sinh (truyền thống bản địa)

Chứng minh Bà La Môn giáo ở Việt Nam là một tôn giáo hỗn dung giữa yếu tố ngoại sinh (truyền thống BLM) với nội sinh (truyền thống bản địa)

 11:12 03/01/2016

Người Chăm Bàlamôn (BLM) tự gọi mình là "Chăm Jat", Jat có nghĩa là gốc, sự thật. Người Chăm còn gọi là Bà Chăm (để phân biệt với Bàni). Các nhà nghiên cứu về Chăm cũng tập trung nghiên cứu về người Chăm Jat, bởi lẽ tôn giáo Bàlamôn du nhập vào Chăm Pa sớm hơn, tồn tại lâu hơn và tiếp biến nhiều yếu tố truyền thống văn hóa bản địa Chăm nên còn giữ được nhiều yếu tố văn hóa gốc. Trong quan niệm "nhất thể lưỡng hợp" của hai nhóm cộng đồng tôn giáo, người Chăm Bàlamôn được gọi là Ahier thuộc âm và tín ngưỡng đa thần của Ấn Độ giáo.
Chứng minh Phật giáo hòa hảo là sự kế thừa và phát triển của Phật giáo Bửu Sơn Kì Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Chứng minh Phật giáo hòa hảo là sự kế thừa và phát triển của Phật giáo Bửu Sơn Kì Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa

 11:09 03/01/2016

Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo do Huỳnh Phú Sổ sáng lập. Đó là tôn giáo có sự tiếp nối và phát triển của Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương do Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên sáng lập vào cuối thế kỉ XIX và Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa do Ngô Lợi ( còn gọi là Ngô Viện) tiếp nối tư tưởng của Phật thấy Tây An để hình thành nên. Sự tiếp nối và phát triển của đạo Hòa Hảo được thể hiện qua các mặt sau:
Chứng minh Đạo Cao Đài là một tôn giáo mang tính tổng hợp

Chứng minh Đạo Cao Đài là một tôn giáo mang tính tổng hợp

 11:06 03/01/2016

Đạo Cao Đài là một tôn giáo được thành lập ở Vn vào đầu thế kỉ thứ 20 (1926). Đạo CĐ có tên đầy đủ là “Đại đạo Tam kì phổ độ” đây là một tôn giáo bản địa VN. Cao đài là một tôn giáo mới ở Vn. Trong vòng chưa đến 100 năm hình thành và phát triển. Cao đài thể hiện là một tôn giáo có tính dung hợp với các tôn giáo lớn tại VN mà chủ yếu là Tam giáo.
“Một trong những đặc điểm của tôn giáo ở Việt Nam là một số tôn giáo bị các thế lực phản động trong và ngoài nước lợi dụng vì mục đích chính trị.” Dựa vào tình hình các tôn giáo Việt Nam hiện nay chứng minh nhận định trên.

“Một trong những đặc điểm của tôn giáo ở Việt Nam là một số tôn giáo bị các thế lực phản động trong và ngoài nước lợi dụng vì mục đích chính trị.” Dựa vào tình hình các tôn giáo Việt Nam hiện nay chứng minh nhận định trên.

 11:05 03/01/2016

Lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc là âm mưu cố hữu không bao giờ từ bỏ của chủ nghĩa đế quốc. Chính sách đối với tôn giáo của chủ nghĩa đế quốc là lợi dụng, chia rẽ và thống trị.
Chứng minh Chăm Bà ni là một biến thể của Hồi giáo chính thống

Chứng minh Chăm Bà ni là một biến thể của Hồi giáo chính thống

 11:02 03/01/2016

Người Chăm là dân tộc duy nhất ở Việt Nam theo Hồi giáo. Hồi giáo thế giới có những luật lệ khắc khe nhưng khi du nhập vào cộng đồng người Chăm nó đã bị biến đổi rất nhiều và mang đậm tính nhân văn tộc người bởi sức sống mảnh liệt của truyền thống bản địa hay nói cách khác Chăm Bà ni là một “biến thể” của Hồi giáo chính thống. Điều này được thể hiện qua các mặt sau:
Đề thi cuối kỳ môn tài chính doanh nghiệp

Đề thi cuối kỳ môn tài chính doanh nghiệp

 21:42 28/12/2015

Đề thi cuối kỳ môn tài chính doanh nghiệp
Lịch sử văn minh thế giới

Lịch sử văn minh thế giới

 03:00 05/12/2015

Đề cương ôn tập: Lịch sử văn minh thế giới
Các câu hỏi bài tập tình huống môn Quản trị học

Các câu hỏi bài tập tình huống môn Quản trị học

 11:46 05/09/2015

Các câu hỏi bài tập tình huống môn Quản trị học tổng hợp một số câu hỏi tình huống thường gặp trong bài thi môn Quản trị học, giúp bạn có thêm kiến thức và sự chuẩn bị với các tình huống xảy ra trong công tác quản trị. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây