Loading...
Nguyên nhân đưa Liên Xô đến khủng hoảng trầm trọng và hậu quả của nó

Nguyên nhân đưa Liên Xô đến khủng hoảng trầm trọng và hậu quả của nó

 •   12/04/2018 11:48:26 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0

Nguyên nhân đưa Liên Xô đến khủng hoảng trầm trọng và hậu quả của nó

Liên Xô đã thu được những thành tựu gì từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX

Liên Xô đã thu được những thành tựu gì từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX

 •   12/04/2018 11:47:15 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

Liên Xô đã thu được những thành tựu gì từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX

Sự phát triển của các nước Đông Nam Á (.trừ Việt Nam, Lào, Campuchia) từ năm 1945 đến nay

Sự phát triển của các nước Đông Nam Á (.trừ Việt Nam, Lào, Campuchia) từ năm 1945 đến nay

 •   12/04/2018 11:45:33 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Sự phát triển của các nước Đông Nam Á (.trừ Việt Nam, Lào, Campuchia) từ năm 1945 đến nay

Quá trình phát triển của cách mạng Campuchia từ năm 1945 đến nay.

Quá trình phát triển của cách mạng Campuchia từ năm 1945 đến nay.

 •   11/04/2018 10:08:36 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0

Quá trình phát triển của cách mạng Campuchia từ năm 1945 đến nay.

Quá trình phát triển của cách mạng Lào từ năm 1945 đến nay .

Quá trình phát triển của cách mạng Lào từ năm 1945 đến nay .

 •   11/04/2018 10:07:54 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Quá trình phát triển của cách mạng Lào từ năm 1945 đến nay .

Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử mỗi đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng (Từ Đại hội I đến Đại hội VI).

Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử mỗi đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng (Từ Đại hội I đến Đại hội VI).

 •   11/04/2018 08:56:21 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử mỗi đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng (Từ Đại hội I đến Đại hội VI).

Vai trò quyết định của Đảng trong mỗi bước chuyển biến lớn của lịch sử dân tộc

Vai trò quyết định của Đảng trong mỗi bước chuyển biến lớn của lịch sử dân tộc

 •   11/04/2018 08:39:15 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Vai trò quyết định của Đảng trong mỗi bước chuyển biến lớn của lịch sử dân tộc.

Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.

Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.

 •   11/04/2018 08:37:43 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.

Quá trình vận động làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (1920 - 1930).

Quá trình vận động làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (1920 - 1930).

 •   11/04/2018 08:36:11 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

Quá trình vận động làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (1920 - 1930).

Vai trò của Hồ Chủ tịch đối với Cách mạng tháng Tám (qua thời kỳ 1939 -1945).

Vai trò của Hồ Chủ tịch đối với Cách mạng tháng Tám (qua thời kỳ 1939 -1945).

 •   10/04/2018 10:19:09 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0

Vai trò của Hồ Chủ tịch đối với Cách mạng tháng Tám (qua thời kỳ 1939 -1945).

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) .

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) .

 •   10/04/2018 10:08:26 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) .

Việt Nam độc lập đồng minh hội (mặt trận Việt Minh) và vai trò lịch sử đối với cách mạng Việt Nam.

Việt Nam độc lập đồng minh hội (mặt trận Việt Minh) và vai trò lịch sử đối với cách mạng Việt Nam.

 •   10/04/2018 10:06:04 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0

Việt Nam độc lập đồng minh hội (mặt trận Việt Minh) và vai trò lịch sử đối với cách mạng Việt Nam.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng đã đề ra và xúc tiến thành lập được những mặt trận nào? Vì sao phải thành lập những mặt trận ấy.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng đã đề ra và xúc tiến thành lập được những mặt trận nào? Vì sao phải thành lập những mặt trận ấy.

 •   10/04/2018 10:03:57 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0

Từ khi ra đời đến nay, Đảng đã đề ra và xúc tiến thành lập được những mặt trận nào? Vì sao phải thành lập những mặt trận ấy.

Đổi mới đất nước (1986- 1991)

Đổi mới đất nước (1986- 1991)

 •   10/04/2018 10:01:56 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Đổi mới đất nước (1986- 1991).

Chiến tranh bảo vệ tổ quốc (1978 - 1979)

Chiến tranh bảo vệ tổ quốc (1978 - 1979)

 •   09/04/2018 12:27:30 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Chiến tranh bảo vệ tổ quốc (1978 - 1979)

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

 •   09/04/2018 12:02:19 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)

 •   09/04/2018 12:00:31 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...