Loading...
Đề thi học kỳ I môn Lịch sử học lớp 6 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ I môn Lịch sử học lớp 6 năm học 2017 - 2018

 •   09/12/2018 12:53:07 PM
 •   Đã xem: 763
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ I môn Lịch sử học lớp 6 năm học 2017 - 2018, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ I môn Lịch sử học lớp 7 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ I môn Lịch sử học lớp 7 năm học 2018 - 2019

 •   09/12/2018 12:48:31 PM
 •   Đã xem: 1228
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ I môn Lịch sử học lớp 7 năm học 2018 - 2019, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ I môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Hòa Chính năm học 2018 - 201I

Đề thi học kỳ I môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Hòa Chính năm học 2018 - 201I

 •   09/12/2018 06:36:30 AM
 •   Đã xem: 781
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ I môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Hòa Chính năm học 2018 - 2019, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Quang Trung năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Quang Trung năm học 2018 - 2019

 •   06/12/2018 02:23:34 AM
 •   Đã xem: 1181
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Quang Trung năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2018 - 2019

 •   06/12/2018 02:06:59 AM
 •   Đã xem: 885
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2018 - 2019 gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 9 huyện kim Bôi năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 9 huyện kim Bôi năm học 2017 - 2018

 •   04/12/2018 08:00:42 AM
 •   Đã xem: 573
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 9 huyện kim Bôi năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Lịch sử 4 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Lịch sử 4 năm học 2018 - 2019

 •   23/11/2018 04:09:44 AM
 •   Đã xem: 404
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Lịch sử 4 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2018 - 2019

 •   22/11/2018 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 974
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2018 - 2019

 •   27/10/2018 08:43:04 AM
 •   Đã xem: 680
 •   Phản hồi: 0

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 12)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 12)

 •   23/06/2018 02:46:44 AM
 •   Đã xem: 726
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 12), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 11)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 11)

 •   16/06/2018 07:50:17 AM
 •   Đã xem: 751
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 11), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 10)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 10)

 •   16/06/2018 07:46:47 AM
 •   Đã xem: 641
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 10), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 9)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 9)

 •   11/06/2018 08:15:41 AM
 •   Đã xem: 509
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 9), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 8)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 8)

 •   10/06/2018 08:38:19 AM
 •   Đã xem: 424
 •   Phản hồi: 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 8), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 7)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 7)

 •   31/05/2018 08:26:36 AM
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 7), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 6)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 6)

 •   21/05/2018 08:26:28 AM
 •   Đã xem: 471
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 5)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 5)

 •   21/05/2018 08:24:56 AM
 •   Đã xem: 418
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN