Loading...

Vai trò quyết định của Đảng trong mỗi bước chuyển biến lớn của lịch sử dân tộc

Thứ tư - 11/04/2018 08:39

Vai trò quyết định của Đảng trong mỗi bước chuyển biến lớn của lịch sử dân tộc.

Loading...
a. Đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945)
 
Trước những biến đổi mau lẹ của tình hình thế giới và trong nước như: Chiến tranh thế giới thứ hai đã bùng nổ, nước Pháp lọt vào tay quân Đức, bọn phản động Pháp đàn áp cách mạng, Nhật vào Đông Dương, mâu thuẫn dân tộc gay gắt v.v... Đảng đã họp Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11/1939) và lần thứ 8 (5/1941), Các hội nghị này đã đề ra và hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chi đạo chiến lược cho cách mạng, đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên nhiệm vụ hàng đầu, xây dựng mặt trận Việt Minh, chuẩn bị lực lượng, chính trị, vũ trang, căn cứ địa cách mạng, đã đón và chớp thời cơ lãnh đạo nhân dân ta vùng dậy cướp chính quyền, đưa Cách mạng tháng Tám đến thắng lợi (nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám).
 
b. Từ ngày 2/9/1945 đến 19/2/1946.
 
Sau ngày độc lập (2/9/1945) đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, Đảng đã có những chính sách dối nội đúng đắn, những chính sách ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt về sách lược nhưng cứng rắn về nguyên tắc (hòa để tiến), nhờ vậy ta giữ vững được chính quyền và xây dựng được nền móng cho chế độ mới, bảo vệ được thành quả của Cách mạng tháng Tám.
 
c. Từ năm 1946 đến 1954
 
Pháp trở lại xâm lược. Đảng ta đã đề ra đường lối kháng chiến: Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh (về sau ta mới coi dựa vào sức mình là chính) và lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến. Sau gần 9 năm kháng chiến (1946 - 1954) trường kỳ và gian khổ, nhân dân ta lần lượt đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn của thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ. đưa cuộc kháng chiến tới thành công (nêu ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp).
 
d. Từ năm 1954 – 1975
 
Từ sau ngày ký Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954) miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhưng miền Nam còn bị đế quốc Mỹ và bọn tay sai thống trị. Đảng lại lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Đường lối ấy được biểu hiện qua nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960) của Đảng.
 
- Đối với miền Nam: Đảng có Nghị quyết 15 (1/1959). Nghị quyết cho phép đồng bào miền Nam có thể dùng lực lượng vũ trang kết hợp với lực lượng chính trị để đấu tranh chống địch. Dưới ánh sáng của Nghị quyết 15, đồng bào miền Nam đã làm nên cuộc Đồng khởi cuối năm 1959 đầu 1960, đẩy chế độ Diệm vào cơn nguy khốn, dẫn đến sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960). Từ đây, nhân dân miền Nam đã tạo được thế mạnh đứng lên đánh địch.
 
- Đối với miền Bắc: Bị thua ở miền Nam. Mỹ liều lĩnh đánh phá miền Bắc bằng chiến tranh phá hoại. Đảng ta lại đề ra dường lối “Tiếp tục xây dựng CNXH trong hoàn cảnh có chiến tranh”. Nhờ vậy, ta đã đánh bại được cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ trên miền Bắc, bảo vệ vững chắc miền Bắc và chi viện đầy đủ cho cách mạng miền Nam. Thắng lợi của nhân dân 2 miền Nam - Bắc buộc Mỹ phải cam chịu thất bại trong Chiến tranh cục bộ, phải ký Hiệp định Pari ngày 21/7/1973 (nêu ý nghĩa của Hiệp định Pari).
 
- Cuối năm 1974 dầu 1975 chớp thời cơ. Đảng chủ trương mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. giải phóng hoàn toàn miền Nam. thu non sông về một mối (nêu ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước).
 
e. Từ năm 1975 đến 1991
 
Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nước ta gặp muôn vàn khó khăn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta khôi phục, phát triển kinh tế, hàn gắn những vết thương chiến tranh, đánh bại chiến tranh xâm lược biên giới của bọn phản động Campuchia và Trung Quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 
Trước những khó khăn to lớn của đất nước. Đảng lại đề ra đường lối đổi mới đất nước (qua Nghị quyết Đại hội lần thứ VI tháng 12/1986). Nhờ vậy, đất nước đã từng bước vượt qua cơn khủng hoảng và tiếp tục tiến lên.
 
Tất cả những sự kiện trên khẳng định rằng: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 12

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN