tet trung thu 2017

Loading...

Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.

Thứ tư - 11/04/2018 08:37

Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.

Loading...
- Đảng ra đời là kết quả của sự kết hợp chú nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân ta vào cuối những năm 20 của thế kỷ XX - một tất yếu lịch sử.
 
- Đảng ra đời báo hiệu từ nay giai cấp công nhân Việt Nam đã có một bộ tham mưu của giai cấp và dân tộc để lãnh đạo cách mạng, đánh đấu sự chiến thắng của chủ nghĩa Mác - Lênin đốì vói các trào lưu tư tưởng phi vô sản khác ở nước ta.
 
- Đảng ra đời xuất phát từ yêu cầu khách quan của lịch sử, trở thành một động lực mới để thúc đẩy cách mạng tiến lên.
 
- Đảng ra đời đã mở ra một bước ngoặt lịch sử vĩ đại cho cách mạng Việt Nam. đưa đến thắng lợi trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc. tiến lên chủ nghĩa xã hội
 
+ Tại sao nói Đảng ra đời đã mở ra một bước ngoặt lịch sử vĩ đại cho cách mạng Việt Nam.

Để giải quyết vấn đề này, ngoài các kiến thức trên khi ôn cần dựa vào nội dung của “Luận cương cách mạng tư sản dân quyền”, đặc biệt các văn kiện do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được hội nghị hợp nhất thông qua để trình bày những điểm khác nhau trong cách mạng Việt Nam trước và sau năm 1930. Cụ thể là:
 
a. Trước năm 1930, phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta diễn ra liên tục, sôi nổi và quyết liệt, song đều thất bại vì khủng hoảng vế đường lối. Đảng ta đã vạch ra đường lối chiến lược đúng cho cách mạng.
 
b. Đảng ra đời, xây dụng được lực lượng mới cho cách mạng, trước hết là sự ra đời của liên minh công nông. Trước năm 1930 các nhà cách mạng thường chỉ kêu gọi nhân dân ta chống Pháp, giành độc lập dân tộc, không ai kêu gọi chống phóng kiến giành ruộng đất dân cày, không chú ý đúng mức đến quyền lợi của nông dân. Đảng ra đời đề ra hai khẩu hiệu chiến lược là: “Độc lập dân tộc”“Ruộng đất cho dân cày”. Hai khẩu hiệu này đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số nhân dân, nhất là nông dân. Do đó, lôi cuốn được đông đảo nông dân đi theo cách mạng, xây dựng được khối liên minh công nông, tạo ra được một nhân tố cơ bản nữa đảm bảo thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.
 
c. Đảng ra đời vạch ra được phương pháp cách mạng đúng đắn. Trước năm 1930. nhân dân ta chống Pháp rất anh dũng, nhưng thường phạm sai lầm về phương pháp đấu tranh. Tuy sử dụng khởi nghĩa vũ trang (như các chiến sĩ Cần vương), nhưng khởi nghĩa thường diễn ra lẻ tẻ từng nơi, chiến thuật tại thủ hiểm nên dễ bị bao vây cô lập và bị tiêu diệt. Cũng có người dùng vũ lực. những lại dựa vào sự cầu viện ở nước ngoài (như Phan Bội Châu). Có người dùng biện pháp cải lương “cầu xin thực dân Pháp rủ lòng thương” (như Phan Chu Trinh), không ai biết dựa vào sức mạnh của chính dân tộc mình trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng ra đời đã vạch ra phương pháp đấu tranh mới. Đó là dùng phương pháp bạo lực của quần chúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin xây dựng và sử dụng hai lực lượng chính trị, vũ trang để tiến hành khởi nghĩa.
 
d. Đảng ra đời đã tạo điều kiện cho nhân dân ta có nhiều đồng minh mới. Trước năm 1930. Nhiều nhà cách mạng Việt Nam ra nước ngoài tìm lực lượng cứu nước nhưng chưa ai tìm đúng bạn. Đảng ra đời đã xác định rõ: cách mạng Việt Nam là một bộ phận khắng khít của Cách mạng thế giới. Từ đó về sau ta biết tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của loài người tiến bộ, của các nước xã hội chủ nghĩa, tạo cho ta thêm sức mạnh chiến thắng kẻ thù.
Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 12

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN