Loading...

Đề kiểm tra 1 tiết Toán đại số lớp 8 chương 1 - Đề 3 (Có đáp án)

Thứ tư - 19/09/2018 08:57

Đề kiểm tra 1 tiết Toán đại số lớp 8 chương 1 - Đề 3 (Có đáp án)

Loading...

Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau cho thích hợp:

a) 2x2(3x2 – 5x + 1) = ……… – 10x3 + 2x2

b) (x + y)(x2 – xy + y2) = x3 + ………

c) (3x + y)(3x – y) = ……… - y2

d) 4x2 – 4x + 1 = (………– 1)2

Câu 2: Phân tích x3 – y3, ta được kết quả:

A. (x + y)(x – y)2

B. (x – y)(x2 + xy + y2)

C. (x + y)(x2 – xy + y2)

D. (x – y)(x2 + 2xy + y2)

Câu 3: Rút gọn biểu thức: (3x – 5)(2x + 11) – (2x + 3)(3x + 7) ta được kết quả:

A. x + 1       B. x – 1

C. –76       D. 2x + 1

Câu 4: Chọn câu sai:

A. (2x + 3y)2 = 4x2 + 12xy + 9y2

B. (x - (1/2))2 = x2 – x + 1/4

C. x2 – 3y2 = (x + 3y)(x – 3y)

D. 1 – 9x2 = (1 – 3x)(1 + 3x)

Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 + 4x + 5 là:

A. Min A = 1       B. Min A = 5

C. Min A = 4       D. Min A = 2

Tự luận (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) –4x(5x2 – 2xy + y2)

b) (4x – 1)(2x2 – x – 1)

c) (6x3 – 7x2 – 16x + 12) : (2x + 3)

Bài 2: (2 điểm)

a)Tìm m để đa thức A(x) = x3 – 3x2 + 5x + m chia hết cho đa thức B(x) = x – 2

b) Tìm x, biết:

(x – 4)(x2 + 4x + 16) – x( x2 – 6) = 2

Bài 3: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x3 – 6x2 + 3x

b) 2xy + z + 2x + yz

c) x4 – y4

d) 3x2 – 4x – 7

Bài 4: (1 điểm) Chứng tỏ rằng 2110 – 1 chia hết cho 200

ĐÁP ÁN

Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: a) 6x4       b) y3       c)9x2      d) 2x

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5: A

Tự luận (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) –4x(5x2 – 2xy + y2)

= -20x3 + 8x2y - 4xy2

b) (4x – 1)(2x2 – x – 1)

= 8x3 - 4x2 - 4x - 2x2 + x + 1

= 8x3 - 6x2 - 3x + 1

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Vậy (6x3 – 7x2 – 16x + 12) : (2x + 3) = 3x2 – 8x + 4

Bài 2:

a) Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

A(x) chia hết cho B(x) khi m + 6 = 0 ⇒ m= -6

b) (x – 4)(x2 + 4x + 16) – x( x2 – 6) = x3 – 64 – x3 + 6x = 6x – 64

Vậy 6x – 64 = 2

6x = 66

x = 11

Bài 3: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x3 – 6x2 + 3x = 3x(x2 - 2x + 1) = 3x(x - 1)2

b) 2xy + z + 2x + yz

= (2xy + 2x) + (z + yz)

= 2x(y + 1) + z(1 + y)

= (y + 1)(2x + z)

c) x4 – y4 = (x2)2 - (y2)2

= (x2 - y2)(x2 + y2)

= (x + y)(x - y)(x2 + y2)

d) 3x2 – 4x – 7

= 3x2 - 3x + 7x - 7

= (3x2 - 3x) + (7x - 7)

= 3x(x - 1) + 7(x - 1) = (x - 1)(3x + 7)

Bài 4: (1 điểm)

Ta có: 2110 - 1 = (21 - 1)(219 + 218 + 217 + ... + 21 + 1)

= 20.10M (M ∈ N)

= 200.M chia hết cho 200.

Loading...
 

 
 Từ khóa: kiểm tra
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 8

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN