Loading...

Đề kiểm tra 15 phút Toán đại số lớp 9 chương 2 - Đề 6 (Có đáp án)

Thứ ba - 04/09/2018 08:38

Đề kiểm tra 15 phút Toán đại số lớp 9 chương 2 - Đề 6 (Có đáp án)

Loading...

Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến

A. y = 1 - x            B.y= 2/3 - 2x

C.y = 2x + 1            D.y=6 - 2(x + 1)

Câu 2: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 3 là:

A. (2; 0)       B. (1; - 1)       C. (2; 4)      D. (- 4; - 3)

Câu 3: Tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng y = 2x -3 và y = - x + 3 là:

A. (0; -3)       B. (1; -4)       C. (2; 1)       D. (3; 0)

Câu 4: Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng y = -2x +2

A.y = 2x - 2                 B.y = -2x + 1

C.y = 3 - √2 (√2x + 1)            D.y = 1 - 2x
Câu 5: Đường thẳng y = - 2x + 1 tạo với trục Ox một góc α:

A.α < 90o       B.α ≤ 90o       C.α > 90o       D.α ≥ 90o

Câu 6: Cho hàm số bậc nhất y =(m - 1)x - m + 1. Kết luận nào sau đây là đúng:

A. Với m > 1, hàm số trên nghịch biến

B. Với m > 1, hàm số trên đồng biến

C. Với m = 0, đồ thị hàm số trên đi qua gốc tọa độ

D. Với m = 2, đồ thị hàm số trên đi qua điểm có tọa độ (-1; 1)

Câu 7: Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A (4; 5) và B (1; -1) là:

A.y = 2x - 3            B.y = x + 4

C.y = 3x - 4            D.y = x - 4
Câu 8: Khi x = 4, hàm số y = ax + 1 có giá trị bằng – 3. Vậy a bằng:

A. 1       B. -1       C. 2       D. -2

Câu 9: Hệ số góc của đường thẳng đi qua 2 điểm P(1; √3 + √2) và Q(√3; 3 + √2) là:

A.-√3       B.(√3 - 1)       C.(1 - √3)       D.√3

Câu 10: Đường thẳng y = ax + 3 và y = -(3 - 2x) song song khi

A. a = 2       B. a = 3       C. a = 1       D. a = -2

GIẢI

1.C 2.B 3.C 4.A 5.C
6.B 7.A 8.B 9.D 10.A

Câu 3: Gọi (a; b) là tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng trên

Gọi (a; b) là tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng trên

Khi đó:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇒ 2a - 3 = -a + 3 ⇔3a = 6 ⇔a = 2

⇒ b = -a + 3 = -2 + 3 = 1

Vậy tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng là (2; 1)

Chọn đáp án C

Câu 7: Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là y = ax + b

Đường thẳng đi qua 2 điểm A (4; 5) và B (1; -1) nên ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

⇒ b = -1 - a = -3

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là y = 2x – 3

Câu 9: Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là y = ax + b

Đường thẳng đi qua 2 điểm P(1; √3 + √2) và Q(√3; 3 + √2) nên ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

⇒ 3 - √3 = √3a - a ⇔ √3(√3 - 1) = a(√3 - 1) ⇔ a = √3

Vậy hệ số góc của đường thẳng cần tìm là √3

Chọn đáp án D

Loading...
 

 
 Từ khóa: kiểm tra
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 9

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN