Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 3

Thứ sáu - 19/06/2020 09:39

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1:( 1 điểm)
a) Trong các số: 72, 69, 85, 47 số nào bé nhất
A. 72                    
B. 69                            
C. 85                            
D. 47
b) Số "Ba mươi sáu "viết là
A. 306                
B. 36                              
C. 63                              
D. 66
Câu 2: ( 1điểm)
a) Số liền sau của 78 là:
A. 68                    
B. 77                              
C. 79                              
D. 76
b) Phép cộng 30+20 có kết quả bằng
A. 10                  
B. 55                              
C. 50                                
D. 52
Câu 3:(1 điểm) Các số 28, 76, 54,74 theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 28, 76, 54, 74                                      
B. 28, 54, 76, 74
C. 76, 74, 54, 28                                      
D. 28, 54, 74, 76
Câu 4:  (1 điểm)     
a) 70 - 50 + 20 = ..?...
A. 50                  
B. 40                            
C. 10                                
D. 60
b) Số thích hợp  điền vào ô trống  96 - ...... = 62 là:
A. 33                  
B. 34                          
C. 60                                  
D. 24
Câu 5: (1 điểm)
a) Một tuần lễ có mấy ngày?
A. 5 ngày            
B. 7 ngày                    
C. 8 ngày                          
D. 4 ngày          
b) Số  94 gồm : 
A. 9 chục và 4     
B. 9 chục và 4 đơn vị    
C. 4 chục và 9 đơn vị        
D. 9 và 4
Câu 6:(1 điểm)  Hiện nay, hai anh em Mai 15 tuổi. Vậy 2 năm sau, hai anh em Mai bao nhiêu tuổi?
A. 15 tuổi              
B. 17 tuổi                
C. 19 tuổi                      
D. 13 tuổi
Câu 7 : ( 1 điểm ) Tính 
a)   16 +  3  -   5    = ........                    b) 60 cm + 30 cm  =  ............
70 - 40 + 10   = .........                              12 cm +   5 cm  - 7 cm =  ............
Câu 8: (1 điểm ) Đặt tính rồi tính:
63 + 25                           94- 34                   9 + 30                    55 - 33 
............................................................................................................. 
.............................................................................................................   
.............................................................................................................   
.............................................................................................................                                                                                                                                                                                                                         Câu 9: (1 điểm ) Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 1chục con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà?
............................................................................................................. 
.............................................................................................................   
.............................................................................................................   
.............................................................................................................                                                                                                                                                                                                                       
a) Hình vẽ dưới đây có mấy tam giác ? 
A. 3                        
B. 4                        
C. 5                          
D. 6    
b) Hình vẽ có mấy  đoạn thẳng ?
A. 6                        
B. 8                        
C. 7                            
D. 9          

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 1 NĂM 2019- 2020
Câu 1: 1 điểm-  M1  (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm )
a) D. 47                  
b) B. 36
Câu 2: 1 điểm-  M1  (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm )
a) C. 79                  
b) C. 50
Câu 3: 1 điểm)-  M2    
D. 28,54, 74,76                  
Câu 4: 1 điểm)-  M2 (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm )
a) B. 40                  
b) B. 34
Câu 5: 1 điểm)-  M1  (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm )
a) B. 7                  
b) B.9 chục và 4 đơn vị
Câu 6: 1 điểm)-  M4    
C.19 tuổi                  
Câu 7 : ( 1 điểm) – M3      (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm)
a) 16 +  3  -   4    = 15            b)  60cm  + 30cm =  90cm
     70 - 40 + 10   =  40                12cm  + 5cm   - 7cm  =  10cm
Câu 8: (1 điểm – M2)   (Đúng mỗi ý cho 0,25 điểm)
Đặt tính đúng mỗi phép tính cho                              0,125đ
Tính đúng và viết đúng kết quả                                0,125đ    

Câu 9 (1 điểm – M3)                        
Bài giải
Đổi 1 chục = 10                                         (Đúng  0,25 điểm)
Nhà em còn lại số con gà là :                    (Đúng  0,25 điểm)
34 -  10 =   24  ( con gà)                           (Đúng  0,25 điểm)
Đáp số : 24 con gà                                    (Đúng  0,25 điểm)

Câu 10: 1 điểm)-  M4 (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm )
a) C. 5                
b) D. 9

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây