Lớp 1

Tập hợp những bài giải các môn học của Lớp 1

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo

 02:56 21/11/2023

Đề thi HK1 môn Tiếng Việt lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Bộ 5 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo

Bộ 5 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo

 04:20 20/11/2023

Bộ 5 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo gồm 5 đề thi và đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Bộ 6 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Cánh diều

Bộ 6 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Cánh diều

 04:14 20/11/2023

Bộ 6 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Cánh diều gồm 6 đề thi và đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Bộ 20 đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 - Sách Kết nối tri thức

Bộ 20 đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 - Sách Kết nối tri thức

 05:18 18/03/2022

Bộ 20 đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 20 đề thi nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Bộ 14 đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 - Sách Kết nối tri thức

Bộ 14 đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 - Sách Kết nối tri thức

 05:10 18/03/2022

Bộ 14 đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 14 đề thi nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Bộ 7 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ 7 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 08:47 14/12/2021

Bộ 7 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 7 đề thi và đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Bộ 6 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ 6 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 08:20 14/12/2021

Bộ 6 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 6 đề thi và đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Di Mai

Bộ 10 đề thi HK1 môn Tiếng Việt lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 08:12 14/12/2021

Bộ 10 đề thi HK1 môn Tiếng Việt lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 10 đề thi và đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 cả năm - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 cả năm - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 07:51 09/11/2020

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 cả năm - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giáo án Mỹ thuật lớp 1 cả năm - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giáo án Mỹ thuật lớp 1 cả năm - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 07:41 09/11/2020

Giáo án Mỹ thuật lớp 1 cả năm - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 1 cả năm - Sách cánh diều

Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 1 cả năm - Sách cánh diều

 09:35 07/11/2020

Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 1 cả năm - Sách cánh diều
Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1 cả năm - Sách Cánh Diều

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1 cả năm - Sách Cánh Diều

 10:15 21/10/2020

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1 cả năm - Sách Cánh Diều
Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm - Sách cánh diều

Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm - Sách cánh diều

 09:15 20/10/2020

Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm - Sách cánh diều
Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 cả năm - Sách cánh diều

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 cả năm - Sách cánh diều

 09:08 20/10/2020

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 cả năm - Sách cánh diều.
Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt có ngày nên kim

Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt có ngày nên kim

 04:55 13/10/2020

Hướng dẫn làm bài văn mẫu tập làm văn lớp 7, đề bài: Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt có ngày nên kim.
Bài giảng Toán 1, bài 76: Ôn tập – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 76: Ôn tập – Sách cánh diều

 10:12 12/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 76: Ôn tập - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 75: Ôn tập về thời gian – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 75: Ôn tập về thời gian – Sách cánh diều

 10:10 12/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 75: Ôn tập về thời gian- Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ Trong phạm vi 100 – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ Trong phạm vi 100 – Sách cánh diều

 10:07 12/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ Trong phạm vi 100 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 – Sách cánh diều

 10:04 12/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 – Sách cánh diều

 10:02 12/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10 – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10 – Sách cánh diều

 09:59 12/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 70: Em vui học toán – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 70: Em vui học toán – Sách cánh diều

 09:37 10/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 70: Em vui học toán - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 69: Em ôn lại những gì đã học – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 69: Em ôn lại những gì đã học – Sách cánh diều

 09:34 10/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 69: Em ôn lại những gì đã học - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 68: Đồng hồ - thời gian – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 68: Đồng hồ - thời gian – Sách cánh diều

 09:21 10/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 68: Đồng hồ - thời gian - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 67: Các ngày trong tuần lễ – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 67: Các ngày trong tuần lễ – Sách cánh diều

 09:07 10/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 67: Các ngày trong tuần lễ - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 66: Luyện tập chung – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 66: Luyện tập chung – Sách cánh diều

 08:58 10/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 66: Luyện tập chung - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 65: Luyện tập – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 65: Luyện tập – Sách cánh diều

 09:19 09/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 65: Luyện tập - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 64: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40 – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 64: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40 – Sách cánh diều

 09:15 09/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 64: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 63: Phép trừ dạng 39 -15 – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 63: Phép trừ dạng 39 -15 – Sách cánh diều

 09:12 09/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 63: Phép trừ dạng 39 -15 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 62: Luyện tập – Sách cánh diều

Bài giảng Toán 1, bài 62: Luyện tập – Sách cánh diều

 09:04 09/10/2020

Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 62: Luyện tập - Sách cánh diều

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây