Loading...
Tổng hợp các hàm trong Excel

Tổng hợp các hàm trong Excel

 •   24/03/2017 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 1046
 •   Phản hồi: 0

Tổng hợp các hàm trong Excel, gồm có các hàm: Hàm toán học, hàm lượng giác, hàm xử lý văn bản và chuỗi, hàm dò tìm và tham chiếu, hàm luận lý, hàm thông tin, hàm ngày tháng và thời gian, hàm thống kê, hàm quản lý csdl và danh sách,. Giải thích rõ cách dùng và tham số từng hàm chi tiết.

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12

 •   03/12/2016 10:11:29 AM
 •   Đã xem: 1502
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 20)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 20)

 •   01/12/2016 09:18:22 AM
 •   Đã xem: 1670
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 20), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 19)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 19)

 •   01/12/2016 09:17:08 AM
 •   Đã xem: 1913
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 19), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 18)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 18)

 •   01/12/2016 09:06:37 AM
 •   Đã xem: 1025
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 18), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 17)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 17)

 •   01/12/2016 09:05:17 AM
 •   Đã xem: 409
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 17), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 16)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 16)

 •   01/12/2016 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 409
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 16), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 15)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 15)

 •   01/12/2016 08:35:33 AM
 •   Đã xem: 460
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 15), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 14)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 14)

 •   01/12/2016 08:31:33 AM
 •   Đã xem: 438
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 14), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 13)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 13)

 •   01/12/2016 08:29:52 AM
 •   Đã xem: 406
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 13), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 12)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 12)

 •   01/12/2016 08:28:15 AM
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 12), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 11)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 11)

 •   01/12/2016 08:26:41 AM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 11), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 10)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 10)

 •   01/12/2016 08:24:25 AM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 10), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 9)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 9)

 •   01/12/2016 08:22:54 AM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 9), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 8)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 8)

 •   01/12/2016 08:20:38 AM
 •   Đã xem: 401
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 8), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 7)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 7)

 •   01/12/2016 08:19:04 AM
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 7), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 6)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 6)

 •   01/12/2016 08:17:18 AM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...