Loading...
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 9)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 9)

 •   01/12/2016 08:22:54 AM
 •   Đã xem: 459
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 9), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 8)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 8)

 •   01/12/2016 08:20:38 AM
 •   Đã xem: 657
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 8), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 7)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 7)

 •   01/12/2016 08:19:04 AM
 •   Đã xem: 455
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 7), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 6)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 6)

 •   01/12/2016 08:17:18 AM
 •   Đã xem: 444
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 5)

 •   29/11/2016 09:16:58 AM
 •   Đã xem: 797
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 4)

 •   29/11/2016 09:08:04 AM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 3)

 •   29/11/2016 09:06:22 AM
 •   Đã xem: 633
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 2)

 •   29/11/2016 09:01:41 AM
 •   Đã xem: 679
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 1)

 •   29/11/2016 09:00:18 AM
 •   Đã xem: 716
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 20)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 20)

 •   29/11/2016 07:35:39 AM
 •   Đã xem: 1039
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 20), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 19)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 19)

 •   29/11/2016 07:34:21 AM
 •   Đã xem: 755
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 19), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 18)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 18)

 •   29/11/2016 07:32:52 AM
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 18), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 17)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 17)

 •   29/11/2016 07:31:34 AM
 •   Đã xem: 640
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 17), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 16)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 16)

 •   29/11/2016 07:30:08 AM
 •   Đã xem: 504
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 16), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 15)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 15)

 •   29/11/2016 07:28:44 AM
 •   Đã xem: 623
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 15), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 14)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 14)

 •   29/11/2016 07:27:14 AM
 •   Đã xem: 444
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 14), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 13)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 13)

 •   29/11/2016 07:25:54 AM
 •   Đã xem: 538
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 13), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...