Loading...
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 4)

 •   29/11/2016 09:08:04 AM
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 3)

 •   29/11/2016 09:06:22 AM
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 2)

 •   29/11/2016 09:01:41 AM
 •   Đã xem: 451
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 1)

 •   29/11/2016 09:00:18 AM
 •   Đã xem: 598
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 20)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 20)

 •   29/11/2016 07:35:39 AM
 •   Đã xem: 836
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 20), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 19)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 19)

 •   29/11/2016 07:34:21 AM
 •   Đã xem: 485
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 19), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 18)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 18)

 •   29/11/2016 07:32:52 AM
 •   Đã xem: 448
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 18), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 17)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 17)

 •   29/11/2016 07:31:34 AM
 •   Đã xem: 447
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 17), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 16)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 16)

 •   29/11/2016 07:30:08 AM
 •   Đã xem: 446
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 16), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 15)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 15)

 •   29/11/2016 07:28:44 AM
 •   Đã xem: 516
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 15), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 14)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 14)

 •   29/11/2016 07:27:14 AM
 •   Đã xem: 379
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 14), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 13)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 13)

 •   29/11/2016 07:25:54 AM
 •   Đã xem: 341
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 13), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 12)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 12)

 •   29/11/2016 07:24:03 AM
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 12), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 11)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 11)

 •   29/11/2016 07:22:33 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 11), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 10)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 10)

 •   29/11/2016 07:20:54 AM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 10), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 9)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 9)

 •   29/11/2016 07:18:54 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 9), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 8)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 8)

 •   29/11/2016 07:17:30 AM
 •   Đã xem: 346
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 8), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...