Loading...
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 6)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 6)

 •   29/11/2016 07:08:07 AM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 5)

 •   29/11/2016 07:06:32 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 4)

 •   29/11/2016 07:05:10 AM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 3)

 •   29/11/2016 07:03:49 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 2)

 •   29/11/2016 07:02:06 AM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 1)

 •   29/11/2016 07:00:42 AM
 •   Đã xem: 1882
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 20)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 20)

 •   28/11/2016 08:43:09 AM
 •   Đã xem: 613
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 20), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 19)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 19)

 •   28/11/2016 08:41:48 AM
 •   Đã xem: 449
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 19), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 18)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 18)

 •   28/11/2016 08:40:21 AM
 •   Đã xem: 409
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 18), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 17)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 17)

 •   28/11/2016 08:38:48 AM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 17), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 16)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 16)

 •   28/11/2016 08:37:03 AM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 16), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 15)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 15)

 •   28/11/2016 08:35:33 AM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 15), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 14)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 14)

 •   28/11/2016 08:33:34 AM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 14), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 13)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 13)

 •   28/11/2016 08:32:02 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 13), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 12)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 12)

 •   28/11/2016 08:30:38 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 12), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 11)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 11)

 •   28/11/2016 08:29:13 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 11), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 10)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 10)

 •   28/11/2016 08:27:49 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 10), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...