Loading...
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 11)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 11)

 •   29/11/2016 07:22:33 AM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 11), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 10)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 10)

 •   29/11/2016 07:20:54 AM
 •   Đã xem: 528
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 10), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 9)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 9)

 •   29/11/2016 07:18:54 AM
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 9), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 8)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 8)

 •   29/11/2016 07:17:30 AM
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 8), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 7)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 7)

 •   29/11/2016 07:10:54 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 7), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 6)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 6)

 •   29/11/2016 07:08:07 AM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 5)

 •   29/11/2016 07:06:32 AM
 •   Đã xem: 531
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 4)

 •   29/11/2016 07:05:10 AM
 •   Đã xem: 448
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 3)

 •   29/11/2016 07:03:49 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 2)

 •   29/11/2016 07:02:06 AM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 1)

 •   29/11/2016 07:00:42 AM
 •   Đã xem: 2180
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 20)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 20)

 •   28/11/2016 08:43:09 AM
 •   Đã xem: 809
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 20), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 19)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 19)

 •   28/11/2016 08:41:48 AM
 •   Đã xem: 734
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 19), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 18)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 18)

 •   28/11/2016 08:40:21 AM
 •   Đã xem: 679
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 18), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 17)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 17)

 •   28/11/2016 08:38:48 AM
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 17), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 16)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 16)

 •   28/11/2016 08:37:03 AM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 16), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 15)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 15)

 •   28/11/2016 08:35:33 AM
 •   Đã xem: 580
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 15), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...