Loading...
​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 36: Metan

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 36: Metan

 •   03/03/2018 12:53:56 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 36: Metan

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

 •   03/03/2018 12:52:15 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

 •   03/03/2018 12:42:04 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

 •   03/03/2018 12:35:55 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 •   03/03/2018 12:34:34 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 •   02/03/2018 07:11:35 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 30: Silic - Công nghiệp silicat

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 30: Silic - Công nghiệp silicat

 •   02/03/2018 07:05:39 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 30: Silic - Công nghiệp silicat

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

 •   02/03/2018 07:03:53 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 28: Các oxit của cacbon

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 28: Các oxit của cacbon

 •   02/03/2018 07:00:35 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 28: Các oxit của cacbon

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 27: Cacbon

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 27: Cacbon

 •   02/03/2018 06:58:53 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 27: Cacbon

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 26: Clo

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 26: Clo

 •   01/03/2018 01:33:26 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 26: Clo

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 25: Tính chất của phi kim

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 25: Tính chất của phi kim

 •   01/03/2018 01:25:59 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 25: Tính chất của phi kim

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 24: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 24: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

 •   01/03/2018 01:18:18 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 24: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

 •   01/03/2018 01:12:40 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

 •   01/03/2018 01:11:13 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

 •   01/03/2018 01:01:30 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép

 •   01/03/2018 01:00:40 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...