Loading...
Giải bài tập GDCD 8, Bài 2. Liêm khiết

Giải bài tập GDCD 8, Bài 2. Liêm khiết

 •   15/03/2019 01:58:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0

- Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức thể hiện lối sống trong sạch không hám danh lợi.
- Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, được mọi người quý trọng, tin cậy.

Giải bài tập GDCD 8, Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

Giải bài tập GDCD 8, Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

 •   15/03/2019 01:57:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

- Lẽ phải là những điều phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.
- Tôn trọng lẽ phải giúp chúng ta có cách ứng xử phù hợp.

Giải bài tập GDCD 8, Bài 13. Phòng chống tệ nạn xã hội

Giải bài tập GDCD 8, Bài 13. Phòng chống tệ nạn xã hội

 •   13/03/2019 03:09:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

- Tệ nạn xã hội ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần và đạo đức con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc.
- Mọi người cần sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình và giúp nhau để không bị sa vào tệ nạn xã hội.

Giải bài tập GDCD 8, Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Giải bài tập GDCD 8, Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

 •   13/03/2019 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0

- Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con cái thành những công dân tốt.
- Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ.
- Các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau.

Giải bài tập GDCD 8, Bài 11. Lao động tự giác và sáng tạo

Giải bài tập GDCD 8, Bài 11. Lao động tự giác và sáng tạo

 •   13/03/2019 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

- Lao động tự giác là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở.
- Lao động sáng tạo là quá trình lao động luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi những cái mới, cách giải quyết tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả lao động.

Giải bài tập GDCD 8, Bài 10. Tự lập

Giải bài tập GDCD 8, Bài 10. Tự lập

 •   13/03/2019 03:06:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

- Tự lập là không trông chờ, phụ thuộc vào người khác.
- Tự lập thể hiện sự tự tin, ý chí nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
- Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống.

Giải bài tập GDCD 8, Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Giải bài tập GDCD 8, Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

 •   11/03/2019 05:10:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

- Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu của mình.
- Công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu của người khác.
- Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân.

Giải bài tập GDCD 8, Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Giải bài tập GDCD 8, Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

 •   11/03/2019 05:09:00 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0

- Ngày nay con người vẫn luôn phải đối mặt với những thảm hoạ do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra.
- Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra

Giải bài tập GDCD 8,​ Bài 14. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Giải bài tập GDCD 8,​ Bài 14. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

 •   11/03/2019 05:07:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0

- HIV/AIDS là một đại dịch của thế giới và của Việt Nam. Là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khoẻ và tính mạng con người.
- Cần hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS để chủ động phòng tránh cho mình và cho mọi người.

Giải bài tập GDCD 8, Bài 21. Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giải bài tập GDCD 8, Bài 21. Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 •   10/03/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0

Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc do nhà nước ban hành và được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

Giải bài tập GDCD 8, Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giải bài tập GDCD 8, Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 •   10/03/2019 04:59:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0

- Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất.
- Nội dung Hiến pháp quy định những vấn đề nền tảng.
- Hiến pháp do Quốc hội xây dựng theo trình tự, thủ tục đặc biệt được quy định trong Hiến pháp.

Giải bài tập GDCD 8, Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

Giải bài tập GDCD 8, Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

 •   10/03/2019 04:58:00 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0

- Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia, bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước xã hội.
- Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình.

Giải bài tập GDCD 8, Bài 18. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân

Giải bài tập GDCD 8, Bài 18. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân

 •   10/03/2019 04:56:00 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

- Quyền khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi trong hiến pháp và các văn bản pháp luật khác.
- Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

Giải bài tập GDCD 8, Bài 17. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

Giải bài tập GDCD 8, Bài 17. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

 •   10/03/2019 04:54:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0

Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của xã hội để phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống xã hội.
Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

Trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Công dân (Đề 4)

Trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Công dân (Đề 4)

 •   19/02/2019 08:37:11 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Công dân (Đề 3)

Trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Công dân (Đề 3)

 •   19/02/2019 08:34:38 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 2)

Trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 2)

 •   19/02/2019 08:31:28 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN