Loading...
Giải bài tập GDCD 8, Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

Giải bài tập GDCD 8, Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

 •   14/03/2019 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
- Cộng đồng dân cư là toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính.
- Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư sẽ góp phần làm cho xã hội ngày thêm thanh bình, hạnh phúc.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Giải bài tập GDCD 8, Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

 •   14/03/2019 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc, biết tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với điều kiện và truyền thống của dân tộc mình.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 7. Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội

Giải bài tập GDCD 8, Bài 7. Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội

 •   14/03/2019 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
- Hoạt động chính trị - xã hội là những hoạt động liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước, chế độ chính trị, trật tự an toàn xã hội; là những hoạt động trong các tổ chức chính trị đoàn thể và các hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường.
- Tham gia hoạt động chính trị - xã hội là điều kiện để mỗi cá nhân rèn luyện, phát triển khả năng và đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào công việc chung của xã hội.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 6. Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Giải bài tập GDCD 8, Bài 6. Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

 •   14/03/2019 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
- Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người.
- Tình bạn trong sáng, lành mạnh giúp mọi người cảm thấy ấm áp, tự tin để sống tốt hơn.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

Giải bài tập GDCD 8, Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

 •   14/03/2019 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
- Pháp luật là các quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc do Nhà nước ban hành. Kỉ luật là những quy định của một cộng đồng.
- Mọi người đều phải tuân theo những quy định của pháp luật và kỉ luật để toàn xã hội được phát triển theo một định hướng chung.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 4. Giữ chữ tín

Giải bài tập GDCD 8, Bài 4. Giữ chữ tín

 •   14/03/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
- Giữ chữ tín là biết tôn trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau.
- Người biết giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy tín nhiệm của người khác.
- Muốn có được lòng tin của mọi người cần phải giữ đúng lời hứa, đúng hẹn trong các mối quan hệ với mọi người.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 3. Tôn trọng người khác

Giải bài tập GDCD 8, Bài 3. Tôn trọng người khác

 •   14/03/2019 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
- Tôn trọng người khác là sự coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.
- Có tôn trọng người khác mới nhận được sự tôn trọng của người khác đối với minh.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 2. Liêm khiết

Giải bài tập GDCD 8, Bài 2. Liêm khiết

 •   14/03/2019 09:58:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
- Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức thể hiện lối sống trong sạch không hám danh lợi.
- Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, được mọi người quý trọng, tin cậy.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

Giải bài tập GDCD 8, Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

 •   14/03/2019 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
- Lẽ phải là những điều phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.
- Tôn trọng lẽ phải giúp chúng ta có cách ứng xử phù hợp.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 13. Phòng chống tệ nạn xã hội

Giải bài tập GDCD 8, Bài 13. Phòng chống tệ nạn xã hội

 •   13/03/2019 11:09:00 AM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
- Tệ nạn xã hội ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần và đạo đức con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc.
- Mọi người cần sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình và giúp nhau để không bị sa vào tệ nạn xã hội.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Giải bài tập GDCD 8, Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

 •   13/03/2019 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
- Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con cái thành những công dân tốt.
- Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ.
- Các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 11. Lao động tự giác và sáng tạo

Giải bài tập GDCD 8, Bài 11. Lao động tự giác và sáng tạo

 •   13/03/2019 11:07:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
- Lao động tự giác là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở.
- Lao động sáng tạo là quá trình lao động luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi những cái mới, cách giải quyết tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả lao động.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 10. Tự lập

Giải bài tập GDCD 8, Bài 10. Tự lập

 •   13/03/2019 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
- Tự lập là không trông chờ, phụ thuộc vào người khác.
- Tự lập thể hiện sự tự tin, ý chí nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
- Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Giải bài tập GDCD 8, Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

 •   11/03/2019 01:10:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
- Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu của mình.
- Công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu của người khác.
- Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Giải bài tập GDCD 8, Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

 •   11/03/2019 01:09:00 PM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0
- Ngày nay con người vẫn luôn phải đối mặt với những thảm hoạ do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra.
- Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra
Giải bài tập GDCD 8,​ Bài 14. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Giải bài tập GDCD 8,​ Bài 14. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

 •   11/03/2019 01:07:00 PM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
- HIV/AIDS là một đại dịch của thế giới và của Việt Nam. Là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khoẻ và tính mạng con người.
- Cần hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS để chủ động phòng tránh cho mình và cho mọi người.
Giải bài tập GDCD 8, Bài 21. Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giải bài tập GDCD 8, Bài 21. Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 •   10/03/2019 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc do nhà nước ban hành và được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây