Loading...
Bài kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 8

Bài kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 8

 15:42 21/04/2019

Bài kiểm tra cuối học kì II, môn Ngữ Văn 8, gồm 3 phần: Văn bản - Tiếng Việt - Tập làm văn, có đáp án và hướng dẫn trả lời.

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 8

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 8

 15:36 21/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn Ngữ Văn 8, có đáp án và hướng dẫn trả lời.

Đề kiểm tra học kì II, Sinh học 6

Đề kiểm tra học kì II, Sinh học 6

 12:12 19/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn Sinh học 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời.

Bài kiểm tra học kì II, Tin học 9

Bài kiểm tra học kì II, Tin học 9

 09:05 19/04/2019

Bài kiểm tra học kì II, môn Tin học 9, gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm

Đề kiểm tra học kì II, Lịch Sử 9

Đề kiểm tra học kì II, Lịch Sử 9

 02:57 19/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn Lịch Sử 9, gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời.

Đề kiểm tra học kì II, Lịch Sử 6

Đề kiểm tra học kì II, Lịch Sử 6

 02:51 19/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn Lịch Sử 6, gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 7)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 7)

 15:46 12/04/2019

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 7), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 8)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 8)

 15:55 12/04/2019

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 8), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài kiểm tra học kì II, Tiếng Anh 8

Bài kiểm tra học kì II, Tiếng Anh 8

 17:07 09/04/2019

Bài kiểm tra học kì II, môn Tiếng Anh 8, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6 (Đề số 8)

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6 (Đề số 8)

 15:56 08/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn: Ngữ Văn 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6 (Đề số 7)

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6 (Đề số 7)

 15:52 08/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn: Ngữ Văn 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6 (Đề số 6)

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6 (Đề số 6)

 14:52 08/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn: Ngữ Văn 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6 (Đề số 5)

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6 (Đề số 5)

 17:04 07/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn: Ngữ Văn 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6 (Đề số 4)

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6 (Đề số 4)

 04:52 05/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn: Ngữ Văn 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6 (Đề số 3)

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6 (Đề số 3)

 04:51 05/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn: Ngữ Văn 6, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6 (Đề số 2)

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6 (Đề số 2)

 17:00 03/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn: Ngữ Văn 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6

Đề kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6

 16:12 03/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn: Ngữ Văn 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Bài kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6

Bài kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6

 15:39 03/04/2019

Bài kiểm tra học kì II, môn: Ngữ Văn 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN