Loading...
Đề kiểm tra HKI, Địa lí 7

Đề kiểm tra HKI, Địa lí 7

 08:38 19/12/2018

Đề kiểm tra HKI, Địa lí 7, gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Bài thi học kì I, Sinh học 11

Bài thi học kì I, Sinh học 11

 16:31 18/12/2018

Bài kiểm tra học kì I, môn: Sinh học 11, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn giải.

Đề kiểm tra học kì I, Tin học 10

Đề kiểm tra học kì I, Tin học 10

 10:17 10/12/2018

Đề kiểm tra học kì I môn Tin học 10, gồm có: 30 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án.

Đề thi học kỳ I môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Hòa Chính năm học 2018 - 201I

Đề thi học kỳ I môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Hòa Chính năm học 2018 - 201I

 06:36 09/12/2018

Đề thi học kỳ I môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Hòa Chính năm học 2018 - 2019, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 11

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 11

 09:11 04/05/2014

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 11, có đáp án

Đề thi tin học ứng dụng cấp độ B

Đề thi tin học ứng dụng cấp độ B

 07:22 12/12/2014

Đề thi tin học ứng dụng cấp độ B, có đáp án kèm theo.

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 3)

 10:18 21/11/2018

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7, học kì 1, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 2)

 11:51 20/11/2018

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7, học kì 1, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời.

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7, học kì 1

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7, học kì 1

 11:40 20/11/2018

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7, học kì 1, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1 (Đề số 6)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1 (Đề số 6)

 10:47 20/11/2018

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn trả lời.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1 (Đề số 5)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1 (Đề số 5)

 10:47 20/11/2018

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn trả lời.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1 (Đề số 4)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1 (Đề số 4)

 10:46 20/11/2018

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn trả lời.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1 (Đề số 3)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1 (Đề số 3)

 10:44 20/11/2018

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn trả lời.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1 (Đề số 2)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1 (Đề số 2)

 10:39 20/11/2018

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn trả lời.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1

 16:39 19/11/2018

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Việt 7, học kì 1, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 4)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 4)

 23:43 16/11/2018

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 3)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 3)

 23:33 16/11/2018

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 2)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 2)

 23:17 16/11/2018

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì 1, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn giải

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN