Loading...
Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 8: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 8: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

 12:11 19/02/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 8: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, gồm có 21 câu hỏi, có đáp án.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 7: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ (giữa thế kỉ XIX)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 7: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ (giữa thế kỉ XIX)

 05:54 12/02/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 7: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ (giữa thế kỉ XIX), gồm có 35 câu hỏi, có đáp án.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 6: Cách mạng công nghiệp (cuối thế kỷ XVIII giữa thế kỷ XIX)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 6: Cách mạng công nghiệp (cuối thế kỷ XVIII giữa thế kỷ XIX)

 09:25 08/02/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 6: Cách mạng công nghiệp (cuối thế kỷ XVIII giữa thế kỷ XIX), gồm có 21 câu hỏi, có đáp án

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 5: Châu Âu từ chiến tranh Na-pô-lê-ông đến hội nghị Viên

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 5: Châu Âu từ chiến tranh Na-pô-lê-ông đến hội nghị Viên

 04:17 07/02/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 5: Châu Âu từ chiến tranh Na-pô-lê-ông đến hội nghị Viên, gồm có 15 câu, có đáp án

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 4: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 4: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

 02:10 06/02/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 4: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII, gồm có 33 câu hỏi, có đáp án.

Trắc nghiệm Lịch sử 11, Bài 3: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh Ở Bắc Mĩ nữa sau thế kỷ XVIII

Trắc nghiệm Lịch sử 11, Bài 3: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh Ở Bắc Mĩ nữa sau thế kỷ XVIII

 02:01 06/02/2018

Trắc nghiệm Lịch sử 11, Bài 3: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh Ở Bắc Mĩ nữa sau thế kỷ XVIII, gồm có 15 câu hỏi, có đáp án.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 2: Cuộc Cách Mạng Tư Sản Anh Giữa Thế Kỉ XVII

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 2: Cuộc Cách Mạng Tư Sản Anh Giữa Thế Kỉ XVII

 11:07 03/02/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 2: Cuộc Cách Mạng Tư Sản Anh Giữa Thế Kỉ XVII, gồm 19 câu hỏi, có đáp án đầy đủ.

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 6, bài 1: Vị trí, hình dáng và kích thước của trái đất

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 6, bài 1: Vị trí, hình dáng và kích thước của trái đất

 10:22 09/01/2018

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 6, bài 1: Vị trí, hình dáng và kích thước của trái đất, gồm có 10 câu hỏi, có đáp án đầy đủ.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 1: Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 1: Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI

 14:36 06/01/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 1: Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, gồm 17 câu hỏi, có đáp án đầy đủ

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 6 (Đề số 3)

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 6 (Đề số 3)

 14:45 30/12/2017

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 6 (Đề số 3), gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án đầy đủ.

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 6 (Đề số 2)

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 6 (Đề số 2)

 14:22 30/12/2017

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 6 (Đề số 2), gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án đầy đủ.

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 8

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 8

 10:30 30/12/2017

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 8, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án đầy đủ.

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 7 (đề số 2)

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 7 (đề số 2)

 10:25 30/12/2017

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 7 (đề số 2), gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án đầy đủ.

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 6

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 6

 10:11 30/12/2017

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Địa Lí 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án đầy đủ.

Đề kiểm tra học kì I môn địa lí 7 năm 2017

Đề kiểm tra học kì I môn địa lí 7 năm 2017

 00:20 30/12/2017

Đề kiểm tra học kì I môn địa lí 7 năm 2017, gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, có đáp án đầy đủ.

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Công Nghệ 12

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Công Nghệ 12

 14:45 26/12/2017

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Công Nghệ 12, gồm 30 câu trắc nghiệm, có đáp án đầy đủ.

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Công Nghệ 10

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Công Nghệ 10

 13:35 26/12/2017

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Công Nghệ 10, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án đầy đủ.

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

 13:27 26/12/2017

Đề kiểm tra học kì I năm 2017, môn Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án đầy đủ.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...