Loading...
Bài kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 7

Bài kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 7

 11:38 02/04/2019

Bài kiểm tra học kì II, môn: Ngữ Văn 7, gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Hãy giải thích và câu nói của Hoài Thanh: “Văn chương bắt đầu từ cuộc sống lao động của con người”

Hãy giải thích và câu nói của Hoài Thanh: “Văn chương bắt đầu từ cuộc sống lao động của con người”

 17:23 06/03/2019

Đề kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7: Hãy giải thích và câu nói của Hoài Thanh: “Văn chương bắt đầu từ cuộc sống lao động của con người”

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 4)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 4)

 17:45 28/02/2019

Câu 1. (5 điểm)
Theo em, trong những trường hợp nào, ta có thể tách trạng ngữ thành câu riêng? Cho ví dụ.
Câu 2. (5 điểm)
Hãy viết đoạn văn miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên hay di tích lịch sử ở quê em. Đoạn văn có sử dụng trạng ngữ.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 3)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 3)

 17:40 28/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 3). Có đáp án và hướng dẫn trả lời.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 2)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 2)

 17:23 26/02/2019

Câu 1: (5 điểm)
Phân biệt sự khác nhau giữa câu đặc biệt và câu rút gọn. Cho ví dụ minh hoạ.
Câu 2: (5 điểm)
Viết đoạn văn ngắn tả cảnh quê hương trong đó có sử dụng câu đặc biệt.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 2)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 2)

 15:47 22/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II. Có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II

 16:39 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Trình bày nghệ thuật nghị luận mẫu mực của tác giả Chủ tịch Hồ Chí Minh trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.

Trình bày nghệ thuật nghị luận mẫu mực của tác giả Chủ tịch Hồ Chí Minh trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.

 11:23 20/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút, Ngữ Văn 7, học kì II:
- Trình bày nghệ thuật nghị luận mẫu mực của tác giả Chủ tịch Hồ Chí Minh trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 5)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 5)

 09:45 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 4)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 4)

 09:44 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 3)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 3)

 09:41 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 2)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 2)

 09:18 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II

 09:16 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 4)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 4)

 10:07 14/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 4), gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 3),

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 3),

 09:50 14/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 3),

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 2

 09:44 14/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 2), gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 môn Ngữ văn 6, học kì II

Đề kiểm tra 15 môn Ngữ văn 6, học kì II

 09:19 14/02/2019

Câu 1 (3 điểm): Hãy giải thích nhan đề truyện “Buổi học cuối cùng” của nhà văn An-phông-xơ Đô-đê.
Câu 2 (7 điểm): Suy nghĩ của em về lời nói của thầy Ha-men trong “Buổi học cuối cùng”:
“Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khoá chốn lao tù”.

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 10

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 10

 10:42 13/02/2019

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12
Bài 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN