Loading...
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

 •   19/02/2019 03:19:08 AM
 •   Đã xem: 392
 •   Phản hồi: 1
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019

 •   23/12/2018 03:20:40 AM
 •   Đã xem: 887
 •   Phản hồi: 0
Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019 gồm 2 phần: Ngữ pháp và bài tập kèm theo có hướng dẫn giải chi tiết.
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018

 •   23/12/2018 03:02:47 AM
 •   Đã xem: 663
 •   Phản hồi: 1
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018

 •   23/12/2018 02:55:29 AM
 •   Đã xem: 570
 •   Phản hồi: 0
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8 sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8 sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2017 - 2018

 •   21/12/2018 09:14:35 AM
 •   Đã xem: 683
 •   Phản hồi: 0
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8 sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

 •   20/12/2018 02:20:12 AM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Thái Học, Tây Ninh năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Thái Học, Tây Ninh năm học 2018 - 2019

 •   16/12/2018 03:34:09 AM
 •   Đã xem: 714
 •   Phản hồi: 0
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Thái Học, Tây Ninh năm học 2018 - 2019 gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

 •   11/12/2018 12:52:31 AM
 •   Đã xem: 442
 •   Phản hồi: 0
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

 •   05/12/2018 09:11:30 PM
 •   Đã xem: 1054
 •   Phản hồi: 0
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019

 •   04/12/2018 02:55:42 AM
 •   Đã xem: 887
 •   Phản hồi: 0
Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Đặng Lễ, Ân Thi năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Đặng Lễ, Ân Thi năm học 2018 - 2019

 •   25/11/2018 09:32:25 AM
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Đặng Lễ, Ân Thi năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 9 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 9 năm học 2018 - 2019

 •   25/11/2018 09:06:25 AM
 •   Đã xem: 769
 •   Phản hồi: 0
Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 9 năm học 2018 - 2019
Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 7 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 7 năm học 2018 - 2019

 •   25/11/2018 09:03:49 AM
 •   Đã xem: 1072
 •   Phản hồi: 0
Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 7 năm học 2018 - 2019
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

 •   22/11/2018 11:15:58 PM
 •   Đã xem: 539
 •   Phản hồi: 0
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 4 (Unit 10, 11, 12)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 4 (Unit 10, 11, 12)

 •   21/11/2018 10:21:33 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 4 (Unit 10, 11, 12)
* Language Review 4 lớp 9 (phần 1 → 7 trang 82-83 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills Review 4 lớp 9 (phần 1 → 4 trang 84-85 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)

 •   21/11/2018 03:59:08 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)
* A closer look 1 (phần 1 → 5 trang 73-74 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 75-76 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Comunication (phần 1 → 3 trang 77 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 5 trang 78 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 5 trang 79 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 80-81 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Changing roles in society (Thay đổi vai trò trong xã hội)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Changing roles in society (Thay đổi vai trò trong xã hội)

 •   21/11/2018 03:56:32 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Changing roles in society (Thay đổi vai trò trong xã hội)
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Changing roles in society (Thay đổi vai trò trong xã hội)
* Getting started (phần 1 → 4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Communication (phần 1 → 4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 5 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Các tin khác

Loading...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây