Loading...
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội năm học 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội năm học 2017-2018

 •   21/11/2017 07:22:22 AM
 •   Đã xem: 2509
 •   Phản hồi: 1

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội năm học 2017-2018 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2016

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2016

 •   21/11/2017 07:19:14 AM
 •   Đã xem: 712
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2016, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh (Đề 2)

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh (Đề 2)

 •   19/11/2017 09:33:51 AM
 •   Đã xem: 998
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh (Đề 2) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh (Đề 1)

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh (Đề 1)

 •   19/11/2017 09:28:38 AM
 •   Đã xem: 859
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh (Đề 1) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 3)

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 3)

 •   19/11/2017 09:22:16 AM
 •   Đã xem: 800
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 3)có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 2)

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 2)

 •   19/11/2017 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 905
 •   Phản hồi: 1

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 2) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 1)

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 1)

 •   19/11/2017 09:17:56 AM
 •   Đã xem: 727
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 1) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Phụng Thượng, Hà Nội năm học 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Phụng Thượng, Hà Nội năm học 2017-2018

 •   16/11/2017 08:28:36 AM
 •   Đã xem: 922
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Phụng Thượng, Hà Nội năm học 2017-2018

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 5

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 5

 •   24/10/2017 02:19:10 PM
 •   Đã xem: 1041
 •   Phản hồi: 0

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 5.

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

 •   29/09/2017 08:51:54 AM
 •   Đã xem: 996
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 19: Which Place Would You Like To Visit

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 19: Which Place Would You Like To Visit

 •   29/09/2017 08:50:29 AM
 •   Đã xem: 750
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 19: Which Place Would You Like To Visit

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow

 •   29/09/2017 08:48:44 AM
 •   Đã xem: 764
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 17: What Would You Like To Eat?

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 17: What Would You Like To Eat?

 •   28/09/2017 11:12:54 AM
 •   Đã xem: 735
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 17: What Would You Like To Eat?

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 16: Where's The Post Office

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 16: Where's The Post Office

 •   28/09/2017 10:36:33 AM
 •   Đã xem: 990
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 16: Where's The Post Office

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What Would You Like To Be In The Future

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What Would You Like To Be In The Future

 •   28/09/2017 10:34:07 AM
 •   Đã xem: 578
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What Would You Like To Be In The Future

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 14: What Happened In The Story

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 14: What Happened In The Story

 •   28/09/2017 10:32:05 AM
 •   Đã xem: 1302
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 14: What Happened In The Story

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time

 •   28/09/2017 10:28:18 AM
 •   Đã xem: 753
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...