Loading...
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

 •   21/01/2018 12:49:06 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

 •   21/01/2018 12:48:26 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

 •   21/01/2018 12:47:40 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

 •   21/01/2018 12:46:35 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 15: Ôn tập chương 2

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 15: Ôn tập chương 2

 •   21/01/2018 12:45:58 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 15: Ôn tập chương 2

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 14: Ôn tập cơ chế di truyền và biến dị

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 14: Ôn tập cơ chế di truyền và biến dị

 •   21/01/2018 12:45:10 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 14: Ôn tập cơ chế di truyền và biến dị

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

 •   21/01/2018 12:44:02 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

 •   21/01/2018 12:43:18 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

 •   21/01/2018 12:42:37 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

 •   21/01/2018 12:41:58 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 9: Quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 9: Quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập

 •   21/01/2018 12:41:04 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 9: Quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 8: Quy luật Menđen - Quy luật phân li

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 8: Quy luật Menđen - Quy luật phân li

 •   21/01/2018 12:40:17 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 8: Quy luật Menđen - Quy luật phân li

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 •   21/01/2018 12:39:12 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 •   21/01/2018 12:38:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 4: Đột biến gen

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 4: Đột biến gen

 •   21/01/2018 12:00:01 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 4: Đột biến gen

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 3: Điều hòa hoạt động gen

 •   21/01/2018 11:58:51 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 2: Phiên mã và dịch mã

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 2: Phiên mã và dịch mã

 •   21/01/2018 11:57:46 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 2: Phiên mã và dịch mã


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...