Loading...
​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 16: Luyện tập - Liên kết hóa học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 16: Luyện tập - Liên kết hóa học

 •   05/03/2018 05:54:03 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 16: Luyện tập - Liên kết hóa học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

 •   04/03/2018 12:57:51 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

 •   04/03/2018 12:56:14 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 13:Liên kết cộng hóa trị

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 13:Liên kết cộng hóa trị

 •   04/03/2018 12:55:26 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 13:Liên kết cộng hóa trị

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion

 •   04/03/2018 12:53:26 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 11: Luyện tập bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 11: Luyện tập bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

 •   04/03/2018 12:52:31 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 11: Luyện tập bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 •   04/03/2018 12:51:44 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học

 •   04/03/2018 12:50:55 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

 •   04/03/2018 12:50:07 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 7:Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 7:Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 •   04/03/2018 12:49:21 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 7:Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 6: Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 6: Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

 •   04/03/2018 12:48:27 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 6: Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 5: Cấu hình electron của nguyên tử

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 5: Cấu hình electron của nguyên tử

 •   04/03/2018 12:47:43 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 5: Cấu hình electron của nguyên tử

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

 •   04/03/2018 12:46:53 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 3: Luyện tập thành phần nguyên tử

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 3: Luyện tập thành phần nguyên tử

 •   04/03/2018 12:40:34 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 3: Luyện tập thành phần nguyên tử

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

 •   04/03/2018 12:39:19 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 1: Thành phần nguyên tử

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 1: Thành phần nguyên tử

 •   04/03/2018 12:35:45 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 1: Thành phần nguyên tử

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 56: Ôn tập cuối năm

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 56: Ôn tập cuối năm

 •   03/03/2018 01:54:56 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 56: Ôn tập cuối năm


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...