Loading...
Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

 •   13/09/2017 07:42:17 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 30: Thực hành - Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 30: Thực hành - Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

 •   13/09/2017 07:39:48 AM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 30: Thực hành - Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi

 •   13/09/2017 07:37:03 AM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 28: Địa lý ngành trồng trọt

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 28: Địa lý ngành trồng trọt

 •   13/09/2017 07:35:00 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 28: Địa lý ngành trồng trọt , có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

 •   13/09/2017 07:34:34 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp , có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

 •   13/09/2017 07:32:40 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 26: Cơ cấu nền kinh tế, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 25: Thực hành - Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 25: Thực hành - Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

 •   13/09/2017 07:27:21 AM
 •   Đã xem: 324
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 25: Thực hành - Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

 •   10/09/2017 02:37:53 PM
 •   Đã xem: 553
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 23: Cơ cấu dân số

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 23: Cơ cấu dân số

 •   10/09/2017 02:31:57 PM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 23: Cơ cấu dân số, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

 •   10/09/2017 01:49:20 AM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 21: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 21: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

 •   10/09/2017 01:43:58 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 21: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

 •   10/09/2017 01:34:14 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất

 •   10/09/2017 01:31:27 AM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

 •   09/09/2017 08:08:42 AM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

 •   09/09/2017 07:45:28 AM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 16: Sông. Thủy triều. Dòng biển

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 16: Sông. Thủy triều. Dòng biển

 •   09/09/2017 07:44:19 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 16: Sông. Thủy triều. Dòng biển, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

 •   09/09/2017 07:42:24 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...